Anna-Kaisa Tuovinen

Titteli: Tutkija
Koulutus: OTM
Puhelin: 020 634 1960
Sähköposti:etunimi.e.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

  •  sosiaali- ja terveysoikeus
  • hallinto-oikeus

Esittely

Olen sosiaalioikeuden tutkijana Kelan tutkimusyksikössä, ja tutkin sosiaaliturvajärjestelmää oikeustieteen näkökulmista. Tällä hetkellä käynnissä olevissa hankkeissa tutkin sosiaaliturvauudistuksen valtiosääntöoikeudellisia reunaehtoja, erityisesti sosiaalisten perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, sosiaalivakuutuslainsäädännön sisältämiä olettamia, sekä yksilön oikeusasemaa rajat ylittävissä terveyspalveluissa.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet sosiaaliturvauudistuksessa (SOPU-hanke)
  • Sosiaaliturvan erilaiset olettamat
  • Muuttuva sairausvakuutus ja oikeus rajat ylittäviin terveyspalveluihin

Julkaisuja