Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki

Kelan maksama kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke voi yleensä alkaa noin vuoden kuluttua sairastumisesta.

 • Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. Tämän jälkeen samasta sairaudesta maksetaan sairauspäivärahaa yleensä vasta sitten, kun olet ollut vuoden työkykyinen. Kun olet sairauden takia pois työstä ja saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää, saat kotiin Kelan tiedotteen kuntoutusmahdollisuuksista ja eläkkeen hakemisesta.
   
 • Jos sairaus pitkittyy, kuntoutuksesta voi olla sinulle hyötyä. Kela tai työeläkelaitoksesi selvittää, olisiko kuntoutuksesta sinulle apua. Voit myös itse hakea kuntoutusta tai kääntyä työterveyshuollon puoleen.
   
 • Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Sen aikana tai jo sitä ennen Kela ja työeläkelaitoksesi selvittävät mahdollisuutesi kuntoutua työelämään tai vaihtaa ammattia ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen avulla. Ne ohjaavat sinut tarvittaessa myös muuhun kuntoutukseen. Kelan maksama kuntoutustuki alkaa yleensä noin vuoden kuluttua, jos työkyvyttömyys pitkittyy.
   
 • Jos työkykysi ei kuitenkaan hoidon tai kuntoutuksen aikana palaudu tai parane, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Jos selviydyt osa-aikatyöstä tai kevyemmistä tehtävistä, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkelaitokselta. Osatyökyvyttömyyseläke ei kuulu Kelan maksamiin eläkkeisiin.
   
 • Jos sairauspäivärahasi enimmäisaika täyttyy ennen kuin eläkehakemuksesi on käsitelty, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-palveluissa ja hae työttömyysturvaetuutta. Työnhakua ei saa voimaan takautuvasti. Muista ilmoittautua ajoissa työnhakijaksi, viimeistään seuraavana päivänä, kun sairauspäivärahan maksaminen on loppunut. Toimi näin myös, jos sinulla on työsuhde voimassa, ellei työnantajasi pysty tarjoamaan sinulle soveltuvaa työtä. Työttömyysturva turvaa toimeentulosi myös silloin, kun kuntoutustuen maksaminen on päättynyt, mutta jatkohakemuksesi käsittely on kesken. Ilmoittaudu tällöinkin ajoissa työnhakijaksi.

Kun sairauspäivärahasi päättyy ja työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely on vielä kesken tai eläke on hylätty, toimi seuraavalla tavalla:

 • Ilmoittaudu heti työnhakijaksi TE-palveluihin. Huomaa, että työnhakua ei saa takautuvasti voimaan. Pidä työnhaku voimassa.
 • Ilmoita, että haet kokoaikatyötä. Työttömyysetuuteen on oikeus vain kokoaikatyötä hakevalla työnhakijalla. Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva työnhakija, voit halutessasi hakea osa-aikatyötä.
 • Ilmoittaudu työnhakijaksi myös silloin, kun sinulla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Lisäksi toimita Kelaan tai työttömyyskassaan työnantajan todistus siitä, että työnantajalla ei ole tarjota sinulle sellaista työtä, joka vastaa työkykyäsi.

Voit hakea työkyvyttömyyden perusteella yhtä aikaa sekä kansaneläkettä että työeläkettä, jos työeläkkeesi on jäämässä pieneksi. Silloin Kela ja työeläkelaitoksesi neuvottelevat keskenään ennen eläkepäätöksen antamista.

Hae työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea OmaKelasta

Työkyvyttömyyseläkettä voi hakea verkkohakemuksella. Samalla verkkohakemuksella voi hakea myös määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea, työeläkelaitoksen myöntämää työeläkettä sekä eläkettä EU- ja Eta-maasta, Sveitsistä ja maasta, jolla on Suomen kanssa sosiaaliturvasopimus. 

Näin haet kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä

Työkyvyn arvioinnin merkitys

Sairaus ja työkyvyttömyys eivät ole sama asia. Vaikka sinulla olisi diagnosoitu sairaus, et välttämättä ole työkyvytön. Sairauspäiväraha, kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke myönnetään vain työkyvyttömyyden perusteella.

Kelan asiantuntijalääkäri ja etuuskäsittelijä arvioivat jäljellä olevan työkykysi lääkärinlausunnon ja hakemuksen tietojen perusteella. Niistä on siis selvittävä, miten sairautesi heikentää työkykyäsi (nykyisessä) työssäsi. He ottavat ratkaisussa huomioon myös ikäsi, ammattisi, koulutuksesi, asuinpaikkasi ja mahdollisuutesi saada ammattitaitoasi vastaavaa työtä sekä sen, että kuntoutusmahdollisuutesi on selvitetty.

Jos työkykysi palautuu tai kun täytät 65 vuotta

Työkykysi ja oikeutesi kuntoutustukeen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioidaan uudestaan, jos työkykysi palautuu, paranet tai opiskelet uuden ammatin.

Jos saat Kelasta työkyvyttömyyseläkettä, se muutetaan ilman hakemusta vanhuuseläkkeeksi, kun täytät 65 vuotta (seuraavan kuukauden alusta).

Lue lisää