Työvoimapalvelumalli ja työllistymissuunnitelma

Jos jäät työttömäksi, TE-palvelut tai kunta tekee kanssasi työllistymissuunnitelman. Työllistymissuunnitelmassa määritellään esimerkiksi, miten montaa työpaikkaa sinun täytyy hakea kuukaudessa, jotta säilytät oikeutesi työttömyysetuuteen.

Perussääntö on, että työttömän pitää hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa, mutta määrään vaikuttavat tarjolla olevat työpaikat ja henkilön toimintakyky. Määrästä voidaan poiketa esimerkiksi silloin, jos työnhakija on työkyvytön.

Jos et hae töitä suunnitelman mukaan, voit menettää oikeutesi työttömyysetuuteen määräajaksi. Tätä kutsutaan karenssiksi. TE-palvelut antaa Kelalle lausunnon karenssista ja sen pituudesta.

Mitä tapahtuu, jos et noudata työllistymissuunnitelmaa

Jos et hae töitä sovitusti, TE-palvelut tai kunta voi antaa sinulle muistutuksen.

Jos jätät uudestaan hakematta töitä, TE-palvelut voi määrätä sinulle lyhyen karenssin, jonka aikana Kela ei maksa sinulle työttömyysetuutta. Karenssi voi kestää 5 tai 10 päivää.

Jos jätät toistuvasti hakematta töitä, voit menettää oikeuden työttömyysetuuteen toistaiseksi. Jos kieltäydyt varmasta työpaikasta, voit saada 45 päivän karenssin.

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, etuutta voidaan maksaa karenssista huolimatta.

Mitä täytyy tehdä karenssin aikana ja sen jälkeen?

Lyhyistä karensseista (5 ja 10 päivää) huolimatta sinun täytyy ilmoittaa työttömyyspäivät Kelaan.

Jos karenssi kestää 45 päivää, sinun täytyy hakea etuutta uudestaan karenssin jälkeen. Jos menetät oikeutesi työttömyysetuuteen toistaiseksi, voit hakea etuutta vasta, kun TE-palvelut tai kunta palauttaa oikeutesi etuuteen.

Lisätietoa karensseista saat TE-palvelujen

Lue lisää