Valtakirja

Valtakirjalla voit valtuuttaa täysi-ikäisen henkilön hoitamaan Kela-asioitasi puhelimessa, palvelupisteessä ja kirjeellä.

Mitä asioita valtakirjalla voi hoitaa?

Päätät itse, mitä asioita valtakirjalla voi hoitaa. Voit antaa toiselle henkilölle luvan hoitaa kaikkia etuusasioitasi tai vain tiettyä etuutta tai asiaa. Voit esimerkiksi antaa luvan tietyn etuuden hakemiseen.

Tilinumeron muuttamista varten pitää aina tehdä erillinen valtakirja.

Valtakirjalla voi myös valittaa päätöksestä toisen puolesta. Jos valtakirjan tekee Kelan lomakkeella, siihen pitää kirjoittaa, että valtakirja on valitusasian hoitamista varten. Erillistä valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos sama henkilö on hoitanut samaa asiaa valtakirjalla aiemmin.

Valtakirjan haltijalla on oikeus saada asioiden hoitamiseksi välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja, jos valtakirjassa on annettu suostumus tietojen antamiseen.

Toisen puolesta ei voi hakea etuuksia verkossa

Toisen puolesta ei vielä voi tehdä tai lähettää hakemuksia verkossa. Kun kirjaudut OmaKelaan henkilökohtaisilla tunnuksillasi, verkossa tehty tai lähetetty hakemus ohjautuu automaattisesti sinun tietoihisi. Älä siis tee tai lähetä hakemusta verkossa toisen puolesta.

Lue lisää toisen puolesta asioinnista OmaKelassa.

Näin teet valtakirjan

Voit tehdä valtakirjan

Vapaamuotoisessa valtakirjassa pitää olla

  • riittävät tiedot valtuuttajan ja valtuutetun tai valtuutettujen yksilöimiseksi
  • tieto siitä, mitä asioita valtuutus koskee
  • tieto siitä, saako valtuutetulle antaa asioiden hoitamiseksi salassa pidettäviä tietoja valtuuttajasta (luvan voi antaa esim. etuustietojen ja muiden taloudellista asemaa koskevien tietojen tai terveydentilaa koskevien tietojen antamiseen)
  • voimassaoloaika (toistaiseksi tai määräajan)
  • valtuuttajan allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys.

Näin toimitat valtakirjan Kelaan

Voit toimittaa valtakirjan OmaKelassa, postitse tai palvelupisteeseen.

Näin toimitat valtakirjan OmaKelassa:

Valtakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, kun lähetät sen OmaKelassa omilla tunnuksillasi. Toinen henkilö ei kuitenkaan voi lähettää valtakirjaa puolestasi OmaKelassa.

Lue lisää