Rekisteröitymismenettelyn kokeilu

Rekisteröitymismenettelyn kokeiluprojektissa (2019–2023) selvitetään, miten rekisteröitymismenettely toimii kuntoutuspalvelujen järjestämistapana.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on

  • selvittää rekisteröitymisjärjestelmän toimivuutta ja soveltuvuutta kuntoutuspalvelujen järjestämisessä
  • saada tietoa ja kokemusta palveluntuottajahakupalvelun toimivuudesta ja siitä, miten rekisteröidyt tiedot auttavat ja tukevat asiakasta palveluntuottajan valinnassa
  • saada asiakkailta palautetta palveluntuottajan asiakaslähtöisyydestä ja näyttää palaute palveluntuottajahaun tiedoissa.

Kohderyhmä

Kelan kuntoutuksen palveluntuottajat ja asiakkaat.

Toteutus

Projektissa kokeillaan rekisteröitymismenettelyä Oma väylä -kuntoutuksessa ja aikuisten sydänkuntoutuskursseissa. Kokeilun kuntoutuspalvelut toteutuvat ajalla 2020–2022.

Arviointitutkimus

Rekisteröitymismenettelyn kokeilun arviointitutkimuksen toteuttaa Kelan tutkimus. Kaksiosainen tutkimus kohdistuu

  1. rekisteröitymismenettelyn toimivuuteen kuntoutuspalvelujen järjestämistapana
  2. kokeiluun valittujen uusien palvelukuvausten mukaisten kuntoutusten toimeenpanoon.

Tutkimustiedon avulla tuetaan kokeilun toimeenpanoa, johtamista ja kehitystyötä. Tutkimus on monimenetelmällinen ja moninäkökulmainen. Tutkimustehtävää tarkastellaan asiakkaan, kuntoutuksen palveluntuottajan ja kuntoutuksen järjestäjän eli Kelan näkökulmasta.

Tutkimuspäällikkö Riitta Seppänen-Järvelä
Sähköposti: etunimi@sukunimi.kela.fi

Yhteystiedot

Vastaava suunnittelija Elina Kulmanen, puh. 050 551 6209
Sähköposti: kuntoutus.rekisteroituminen@kela.fi