Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen 18–67-vuotiaille asiakkaille. Lisäksi hankkeessa kehitettiin hoidon ja Kelan kuntoutuksen yhteistyötä asiakkaiden ohjaamisessa kuntoutukseen. Hanke toteutettiin vuosina 2018–2022 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimuksen toteutti Kuntoutussäätiö. Tutkimuksessa arvioitiin kuntoutuspalvelun koettuja hyötyjä asiakkaille, kuntoutuspalvelun toimivuutta ja soveltuvuutta Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi sekä Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä palvelun toteuttamisessa. Tutkimusraportti julkaistaan myöhemmin.

Julkaisut

Kokemuksia toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksesta. Palveluntuottajien näkökulma (Helda). Soile Huumonen (toim). Kela, Kuntoutusta kehittämässä 33/2022.

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus. Sovellettavuus Kelan järjestämään kuntoutukseen ja vaikuttavat kuntoutusmuodot (Helda). Selinheimo, Sanna & Vuokko, Aki & Juvonen-Posti, Pirjo. Kela, Kuntoutusta kehittämässä 7/2019.

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeen loppuseminaarin videot

Katso video Tervetuloa. Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke, pituus 14 min, tekstitetty (YouTube)
Mikko Toivanen, keskuksen päällikkö, Kela

Katso video Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittäminen – Mistä kaikki alkoi?, pituus 17 min, tekstitetty (YouTube)
Katariina Kallio-Laine, vastaava asiantuntijalääkäri, Kela

Katso video Kuntoutuksen arkeen vieminen, pituus 13 min, tekstitetty (YouTube)
Terhi Coutinho, psykologi ja Jari Turunen, ammatillisen kuntoutuksen ylilääkäri, Verve

Katso video Asiakkaan sitoutuminen, pituus 25 min, tekstitetty, (YouTube)
Heidi Lindström, toimintaterapeutti, Toi.Minna

Katso video Fysioterapia toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksessa, pituus 16 min, tekstitetty (YouTube)
Marjaana Kangas, fysioterapeutti, Coronaria Espoo

Katso video Kehittämistyö prosessina, pituus 12 min, tekstitetty (YouTube)
Saara Heusala, psykologi, Coronaria Helsinki

Katso video Kokemuksia työparityöskentelystä, pituus 15 min, tekstitetty (YouTube)
Heli Hamari, psykologi, Coronaria Oulu

Katso video Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimus, pituus 33 min, tekstitetty (YouTube)
Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM, Kuntoutussäätiö

Katso video Terveydenhuollon mahdollisuudet toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksessa, pituus 15 min, tekstitetty (YouTube)
Jukka Pätsi, erikoislääkäri, Kuntoututustutkimuspoliklinikka,  OYS

Katso video Terveydenhuollon mahdollisuudet toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksessa, pituus 20 min, tekstitetty (YouTube)
Markku Sainio, ylilääkäri, Toiminnallisten häiriöiden poliklinikka, HUS

Katso video Yhteenveto ja kiitokset, pituus 2 min, tekstitetty (YouTube)
Maiju Kummunmäki, etuuspäällikkö, Kela

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Soile Huumonen, puh. 040 482 1645
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää