Itu-kurssi nuorille

Itu-kurssi soveltuu sinulle, jos

 • olet 16–29-vuotias
 • sinulla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus tai ahdistuneisuushäiriö
 • mielenterveyden häiriö rajoittaa opiskelu-, työ- tai toimintakykyäsi
 • tavoitteenasi on opiskeleminen tai työelämään siirtyminen tai siellä jatkaminen
 • haluat osallistua kuntoutukseen, joka toteutetaan kasvokkaisena ja verkkokuntoutuksena.

Itu-kurssi ei sovellu sinulle, jos sinulla on vaikea-asteinen mielenterveyden häiriö, esimerkiksi vaikea masennus tai vakavia psyykkisiä oireita tai hoitamaton alkoholiongelma tai muu päihdeongelma.

Kurssi järjestetään myös ruotsiksi.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen. Kurssilla pyritään lisäämään voimavarojasi ja valmiuksiasi niin, että pystyisit monipuolisesti osallistumaan toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja yhteiskunnassa.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kurssi järjestetään osittain palveluntuottajan toimipisteessä ja osittain etäkuntoutuksena. Palveluntuottaja lainaa sinulle tarvittaessa laitteen verkkokuntoutukseen osallistumiseksi.

Toimipisteessä järjestettävä kuntoutus toteutetaan 2 jaksossa, joista ensimmäinen kestää 3 vuorokautta ja jälkimmäinen 2 vuorokautta. Kurssilla käydään päivittäin kotoa käsin. Tarvittaessa voit yöpyä palveluntuottajan toimipisteessä.

Etäkuntoutus toteutetaan kasvokkaisten kuntoutusjaksojen välissä 6 viikon aikana

 • kuvapuheluina, joihin läheisesi voi halutessasi osallistua
 • verkkokuntoutuksena sinulle sopivana ajankohtana
 • etäkuntoutuspäivinä, jotka sisältävät kuvapuheluita ja verkkokuntoutusta. Etäkuntoutuspäivän ajalta voit hakea Kelasta kuntoutusrahaa.

Palveluntuottaja on yhteydessä sinuun ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

 

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

 • psykiatrian, nuorisopsykiatrian, yleislääketieteen tai työterveyshuollon erikoislääkäri
 • psykologi tai psykoterapeutti
 • toimintaterapeutti
 • sosiaalityöntekijä, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää