Apteekkeja on ohjeistettu lääkkeiden toimittamisesta verkko- ja muissa etämyyntipalveluissa

Fimea on julkaissut ohjauskirjeen (pdf) ja tiedotteen verkko- ja etämyyntipalveluita tarjoaville apteekeille. Ohjauskirjeen mukaan lääkkeiden myyntiin apteekin verkko- ja etämyyntipalvelun välityksellä sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin lääkkeiden toimittamiseen.

Ohjauskirjeessä todetaan, että apteekin verkko- ja etämyyntipalvelussa reseptilääkkeiden toimitusajankohdaksi katsotaan päivä, jolloin farmaseutin tai proviisorin tarkastamat lääkkeet luovutetaan kuljetettavaksi asiakkaalle. Tarkoitus on, että Reseptikeskuksessa näkyvä toimituspäivämäärä vastaa lääkkeiden tosiasiallista toimitushetkeä.

Ohjauskirjeessä Kela edellyttää Kelan ja apteekkien välisten sopimusten mukaisesti, että lääkkeitä suorakorvattuna toimittaessaan apteekit noudattavat Fimean antamaa ohjeistusta. Tällöin myös asiakkaiden lääkekorvausten omavastuukertymät päivittyvät reaaliaikaisesti todellisessa ostojärjestyksessä.

Lisätietoja: laakekorvaus@kela.fi

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä