Apteekkien sairausvakuutusohjeet 15.3.2021 alkaen

Apteekkitiedote 2/2021

Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin on tehty lisäyksiä ja täsmennyksiä. Ohjeeseen tehdyt sisällölliset muutokset koskevat lähinnä Kelan palautetietojen kyselypalvelua ja apteekkarin vaihdostilanteita. Kaikki tehdyt muutokset näet muutostiedostosta (pdf), joka on julkaistu Kelan apteekeille suunnatuilla verkkosivuilla.

Kelan palautetietojen kyselypalvelu

Kela on tarjonnut apteekkien käyttöön palautetietojen kyselypalvelun vuodesta 2014 lähtien. Apteekki on voinut hakea palautetietojen kyselypalvelusta koosteen lähettämistään ostoista päiväkohtaisesti, tilitysjaksolla tai apteekkijärjestelmän oston numerolla. Haun tuloksena apteekki saa päiväkohtaisten ostojen korvausten summatiedot, ostojen lukumäärän sekä työpaikkakassaostojen korvausten summatiedot ja ostojen lukumäärän. Työpaikkakassojen ostoja ei eritellä kassoittain.

Kyselypalveluun on nyt lisätty uusi toiminnallisuus. Jatkossa apteekki voi hakea palautepalvelusta myös Kelan maksaman kuukausitilityksen ja työpaikkakassan tilityksen yhteenvetotiedot. Jos tilitykseen sisältyy ostojen korjauksia, näytetään myös korjauserittely. Tiedot ovat kyseltävissä tilityksen maksupäivää edeltävästä pankkipäivästä lähtien 12 kuukauden ajan.

Kela lähettää kuitenkin myös jatkossa apteekille kuukausitilitystä koskevan yhteenvedon tilityksen maksamisen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta apteekit voivat kysyä apteekkijärjestelmän toimittajilta.

Apteekkarin vaihdokset ja kirjallinen kuukausitilityslomake

Apteekkarin vaihdostilanteessa sekä luopuva apteekkari että uusi apteekkari lähettävät apteekin lopputilitykset sähköisesti.

Jatkossa apteekkarin vaihdostilanteissa ei enää tarvitse toimittaa kirjallista tilitysyhteenvetolomaketta eli SV-50-tilityslomaketta Kelaan. Apteekki kuitenkin tulostaa tilitysyhteenvedon jatkossakin ja säilyttää sitä viiden vuoden ajan. Kela voi pyytää kirjallisen tilitysyhteenvedon apteekilta tarvittaessa.

Kirjallisen tilitysyhteenvedon Kela tarvitsee aina, kun apteekkijärjestelmän vaihdos tehdään kesken kalenterikuukauden.

Kelan apteekkisivustolla toimintaohjeita

Apteekeille suunnatuilla Kelan verkkosivuilla on julkaistu apteekkilupaan ja suorakorvaussopimukseen liittyviä yksityiskohtaisia toimintaohjeita esimerkiksi apteekkarin vaihdostilanteisiin.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä