Vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutus on päättynyt

 

Kela on tehnyt vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun hankintapäätökset ja lähettänyt ne kilpailutukseen osallistuneille. Lopulliset palveluntuottajat ja tulkit varmistuvat tammikuussa 2021. Tiedotus asiakkaille käynnistyy tammikuun lopulla.

Kela on kilpailuttanut vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun vuosille 2021–2022. Kilpailutus koski vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista 1.4.2021 alkaen. Hankintailmoitus julkaistiin 19.6.2020 ja tarjoukset piti jättää 14.9.2020 mennessä. Tarjouksia saatiin kuudelle hankinta-alueelle yhteensä 254. Tarjouksia tuli 155 tulkkauspalveluyritykseltä.

– Pohjoiselle alueelle tuli aikaisempaa enemmän tarjouksia. Sen sijaan ruotsinkielistä palvelua emme saaneet tarpeeksi, vaikka olimme tehneet sen tarjoamiseen ja tuottamiseen muutoksia, sanoo osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen.

Kilpailutuksessa oli mahdollista tarjota tulkkeja myös rekrytointisuunnitelman perusteella. Palveluntarjoajien pitää ilmoittaa rekrytoitavien tulkkien ja perustettavien yritysten tiedot Kelaan viimeistään 4.1.2021. Opinnoistaan valmistuvien tulkkien tiedot pitää ilmoittaa viimeistään 19.1.2021.

Lopulliset palveluntuottajat ja tulkit varmistuvat vasta, kun Kela on tarkistanut sekä rekrytoitavien että valmistuvien tulkkien tiedot. Jos palveluntarjoaja ei toimita näitä tietoja, hankintapäätös oikaistaan. Tämä voi johtaa siihen, että osa palveluntarjoajista voi vaihtua.

Tarjouskilpailua valmisteltiin monessa vaiheessa yhteistyössä

Kela on valmistellut tarjouskilpailua laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Vuoropuhelua käytiin kirjallisesti useammassa vaiheessa ja lisäksi järjestettiin kaksi tilaisuutta. Markkinavuoropuhelun lisäksi käytiin yhteisiä keskusteluja asiakasjärjestöjen, tulkki- ja palveluntuottajajärjestöjen sekä alan oppilaitosten kanssa. Vuoropuheluun ovat voineet osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet.

Valitut palveluntuottajat ja tieto tulkkien määrästä julkaistaan tammikuussa 2021

Asiakkaille tiedotetaan palvelun muutoksista tammikuun lopussa, kun Kela on solminut sopimukset palveluntuottajien kanssa. Kaikille asiakkaille lähetetään postitse kirje, jossa kerrotaan lyhyesti tärkeimmistä muutoksista. Ohjeita ja tietoa palvelun muutoksista julkaistaan tammikuun lopussa myös kela.fissä.

Tulkkauspalvelun asiakkaat voivat tilata tulkkeja normaalisti. Vammaisten tulkkauspalvelukeskus neuvoo ja ohjaa asiakkaita kaikissa palvelua koskevissa kysymyksissä.

Lue lisää