Reseptimerkinnät

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi rajoittaa lääkkeen korvattavuuden tiettyihin käyttötarkoituksiin. Tällöin potilas tarvitsee korvauksen saamiseksi Kelan myöntämän korvausoikeuden tai lääkkeen määrääjän tekemän reseptimerkinnän. Tietyissä tilanteissa potilas tarvitsee sekä korvausoikeuden että reseptimerkinnän. Reseptimerkintä voi koskea peruskorvausta tai erityiskorvausta.

Lääkkeen määrääjä voi tehdä reseptimerkinnän vain silloin, kun korvaamisen edellytykset potilaan kohdalla täyttyvät. Linkit korvaamisen edellytyksiin löytyvät sivun alaosasta kunkin valmisteen alta. Reseptimerkinnät täytyy kirjata täsmälleen niin kuin ne on kunkin valmisteen kohdalla esitetty.

Apteekki tarkistaa reseptimerkinnän lääkkeen toimittamisen yhteydessä. Jos reseptimerkintä on virheellinen, apteekki tai asiakas voi olla yhteydessä lääkkeen määrääjään. Tarvittaessa lääkkeen määrääjä korjaa reseptimerkinnän. Jos lääkkeen määrääjää ei tavoiteta, apteekki ei voi antaa lääkkeestä suorakorvausta. Tällöin apteekki ohjaa asiakkaan hakemaan korvausta Kelasta.

Reseptimerkinnän perusteella korvattavat lääkevalmisteet

Alla on ajantasainen tieto reseptimerkinnän perusteella korvattavista lääkkeistä.

Lääkkeen määrääjä kirjaa reseptimerkinnän reseptin Erillisselvitys-kohtaan. Jos reseptimerkintään liittyy päivämäärä, lääkkeen määrääjä kirjaa Erillisselvitys-kohtaan reseptimerkinnän ja päivämäärän.

Taulukoiden perus- ja erityiskorvaussarakkeissa mainitut numerot ovat Kelan päätöksen mukaisia korvausnumeroita.

Taulukoissa on reseptimerkinnällä korvattava lääkemäärä ja aika, jonka kuluessa lääkkeen voi toimittaa korvattuna. Kela korvaa annostusohjeen mukaan käytetyn lääkemäärän taulukossa mainitulta ajalta.

Reseptimerkinnän perusteella korvattavat lääkevalmisteet
Brilique 90 mg Eliquis 5 mg Lixiana Sancuso
Champix Enoxaparin Becat Modigraf Xarelto 1 mg/ml
Dificlir Fragmin Pradaxa 75 mg Xarelto 2,5 mg
Doptelet Ghemaxan Pradaxa 110 mg Xarelto 10 mg
Efient Inhixa Pradaxa 150 mg Xarelto 15 mg ja 20 mg
Eliquis 2,5 mg Innohep Prevymis Zomig Nasal

Brilique 90 mg (tikagrelori)

Brilique 90 mg (tikagrelori)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Max vuoden lääkemäärä 1 vuosi tapahtumasta

Huom! Brilique 60 mg
Peruskorvaus korvausnumerolla 386 (ei vaadi reseptimerkintää)
Alempi erityiskorvaus korvausnumerolla 287 (ei vaadi reseptimerkintää)

Champix (varenikliini)

Champix (varenikliini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Nikotiiniriippuvuus,
tukihoito* aloitettu + yksilöllisen tukihoidon aloittamispäivä
Resepti-
merkintä
      - Max 2 kpl 24 viikon hoitojaksoa Ei rajoitusta

* Varenikliinin avulla tapahtuvaan tupakasta vieroitukseen on liitettävä yksilöllinen neuvonta ja tuki.

Dificlir (fidaksomisiini)

Dificlir (fidaksomisiini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Vakava Clostridium difficile -infektio Resepti-
merkintä
      - Max 10 vrk hoito
(20 tablettia/resepti)
Ei rajoitusta
Uusiutunut Clostridium difficile -infektio Resepti-
merkintä
      - Max 10 vrk hoito
(20 tablettia/resepti)
Ei rajoitusta

Doptelet (avatrombopagi)

Doptelet (avatrombopagi)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Maksasairaus, vaikea trombosytopenia, toimenpide + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
      - Max 5 vrk hoito Ei rajoitusta

Efient (prasugreeli)

Efient (prasugreeli)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Max vuoden lääkemäärä 1 vuosi tapahtumasta
Sepelvaltimotoimenpide + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Max vuoden lääkemäärä 1 vuosi toimenpiteestä

Eliquis 2,5 mg (apiksabaani)

Eliquis 2,5 mg (apiksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
      - Max 2 kk lääkemäärä 2 kk toimenpiteestä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 4 kk lääkemäärä 4 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Eliquis 5 mg (apiksabaani)

Eliquis 5 mg (apiksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
 korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 4 kk lääkemäärä 4 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Fragmin (daltepariini)

Fragmin (daltepariini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Laskimotukos + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Tromboembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Ei vaadi reseptimerkintää Ei vaadi resepti-
merkintää
166       -       -

Innohep (tintsapariini)

Innohep (tintsapariini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Laskimotukos + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Tromboembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Ei vaadi reseptimerkintää Ei vaadi resepti-
merkintää
166       -       -

Enoxaparin Becat, Ghemaxan ja Inhixa (enoksapariini)

Enoxaparin Becat, Ghemaxan ja Inhixa (enoksapariini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Laskimotukos + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Tromboembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)

Lixiana 15 mg, 30 mg ja 60 mg (edoksabaani)

Lixiana 15 mg, 30 mg ja 60 mg (edoksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Modigraf (takrolimuusirakeet)

Modigraf (takrolimuusirakeet)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Ikä alle 13 vuotta Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 127
Ei rajoitusta Ei rajoitusta

Pradaxa 75 mg (dabigatraani)

Pradaxa 75 mg (dabigatraani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
      - Max 2 kk lääkemäärä 2 kk toimenpiteestä

Pradaxa 110 mg (dabigatraani)

Pradaxa 110 mg (dabigatraani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
      - Max 2 kk lääkemäärä 2 kk toimenpiteestä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Pradaxa 150 mg (dabigatraani)

Pradaxa 150 mg (dabigatraani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 4 kk lääkemäärä 4 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Prevymis (letermoviiri)

Prevymis (letermoviiri)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Allogeeninen kantasolusiirto, lääkehoidon aloitus +
lääkehoidon aloituspäivä
Resepti-
merkintä
      - max 4 x 28 tablettia 100 vrk lääkehoidon aloituspäivästä

Sancuso (granisetroni-depotlaastari)

Sancuso (granisetroni-depotlaastari)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Nielemisvaikeudet Resepti-
merkintä
      - Ei rajoitusta Ei rajoitusta

Xarelto 1 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten (rivaroksabaani)

Xarelto 1 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten (rivaroksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys- kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 379       -       -       -

Xarelto 2,5 mg (rivaroksabaani)

Xarelto 2,5 mg (rivaroksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä
+ 206
Max vuoden lääkemäärä 1 vuosi tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 3013 296       -       -

Xarelto 10 mg (rivaroksabaani)

X arelto 10 mg (rivaroksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
      - Max 2 kk lääkemäärä 2 kk toimenpiteestä
Ei vaadi reseptimerkintää 379       -       -       -

Xarelto 15 mg ja 20 mg (rivaroksabaani)

Xarelto 15 mg ja 20 mg (rivaroksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Zomig Nasal (tsolmitriptaaninenäsumute)

Zomig Nasal (tsolmitriptaaninenäsumute)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä 
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sarjoittainen päänsärky Resepti-
merkintä
      - Ei rajoitusta Ei rajoitusta