Asiointivaltuudet yhteistyökumppaneille

Yhteistyökumppanien asiointipalveluissa voi olla useita eri toimintoja, joihin on oma asiointivaltuutensa. Katso, mitä valtuuksia tarvitset missäkin tilanteessa.

Katso tarvittaessa myös työnantajien asioinnissa tarvittavat valtuudet.

Etuustietopalvelu Kelmussa tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

Päivähoidontuottajien asiointipalvelussa tarvittava Suomi.fi-valtuus

Verkkoajanvarauksessa tarvittava Suomi.fi-valtuus, kun varaat aikaa asiakkaalle

Sairaanhoitokorvausten tilitysten välityspalvelussa tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

Kuntoutuksen tuloksien seurantajärjestelmässä, Kuntoutuskurssijärjestelmässä ja Kuntoutuspalvelun tuottajaksi rekisteröitymisessä tarvittava Suomi.fi-valtuus

Lääkeyritysten asiointipalvelussa tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

Kanta-ekstranetissä tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

EESSI yhteyspisteen palveluissa ja Rinassa tarvittavat Suomi.fi-valtuudet