Rekisteröitymismenettelyn kokeilu

 

Kela hankkii suurimman osan kuntoutuksen palveluntuottajista tarjouskilpailulla. Vuosina 2021-2022 Kelassa on kuitenkin käynnissä kokeilu, jossa tarjouskilpailu korvataan rekisteröitymismenettelyllä. Kokeilun tavoitteena on selvittää, miten rekisteröitymismenettely soveltuu kuntoutuspalvelujen järjestämistavaksi.

Rekisteröitymismenettelyn kokeilu koskee vain harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluihin kuuluvia Oma väylä -kuntoutusta ja aikuisten sydänkuntoutuskursseja. 

Rekisteröitymismenettelyssä Kela määrittelee palvelua koskevan rekisteröitymisen ehdot ja hinnat. Palveluntuottaja voi rekisteröityä kyseisen kuntoutuspalvelun palveluntuottajaksi, jos se hyväksyy Kelan määrittelemät ehdot ja hinnan. Rekisteröityessään palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan kuntoutuspalvelun Kelan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen mukaisesti. Rekisteröitymisen jälkeen Kela antaa päätöksen rekisteröitymisestä. Jos Kela on hyväksynyt rekisteröitymisen, Kela ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen palvelun toteuttamisesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Lisätietoa 

Kokeilun yhteydessä Kela uudistaa palveluntuottajahakua. Haussa tullaan näyttämään palveluntuottajien kirjaamia tietoja mm. tiloista ja henkilöstöstä. Haussa tulee olemaan tietoa myös palveluntuottajan saamasta asiakaspalautteesta sekä palveluntuottajan antama arvio ajasta, jonka asiakas joutuu odottamaan kuntoutuksensa alkamista. Tiedot auttavat asiakasta valitsemaan hänelle sopivan palveluntuottajan. 

Asiakaspalaute

Kokeilun aikana Kela lähettää kuntoutukseen osallistuville asiakkaille kahdessa eri vaiheessa asiakaspalautekyselyn. Palautteessaan asiakas arvioi toteutuneen kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä. Annettujen palautteiden keskiarvo näytetään palveluntuottajahaussa toimipistekohtaisesti. 

Lisätietoa

Tutkimus

Osana Kelan rekisteröitymismenettelyn kokeilua toteutetaan Kelan tutkimusyksikön organisoima tutkimus. Tutkimus toteutetaan vuosina 2021 ja 2022. Kun kokeiluun osallistuva palveluntuottaja rekisteröityy kuntoutuksen palveluntuottajaksi, se sitoutuu osallistumaan tutkimukseen ja siihen liittyvän tiedon keräämiseen. Tutkimukseen liittyvät palveluntuottajien tehtävät tarkentuvat tutkimussuunnitelmassa, ja niistä informoidaan kokeiluun osallistuvia palvelutuottajia erikseen. Tutkimukseen liittyvistä ylimääräisistä töistä, kuten aineistojen keräämisestä, maksetaan palveluntuottajalle Kelan määrittelemä korvaus.