Raskausraha ja erityisraskausraha

Vanhempainpäivärahat uudistuivat – oletko oikealla sivulla?

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

  • lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen
  • adoptiolapsi otettiin hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022.

Linkit tämän sivun sisältöön:

Raskausrahan maksu alkaa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa, kun jäät raskausvapaalle. Jotta voit saada raskausrahaa, sinun täytyy olla poissa töistä.

Kuka voi saada raskausrahaa?

Raskausrahaa saa vain raskaana oleva vanhempi, eivätkä vanhemmat voi jakaa sitä keskenään.

Voit hakea raskausrahaa, kun raskautesi on kestänyt 154 päivää. Saat neuvolasta raskaustodistuksen, jonka tarvitset hakemuksen liitteeksi.

Jotta voit saada raskausrahaa, sinun täytyy olla vakuutettu Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti.

Miltä ajalta raskausrahaa maksetaan?

Raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Voit myös sopia työnantajasi kanssa, että jäät raskausvapaalle myöhemmin, mutta vapaa pitää aloittaa kuitenkin viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Jos et ole työsuhteessa, voit jäädä raskausvapaalle oman valintasi mukaan 14–30 arkipäivää ennen laskettua aikaa.

Kela maksaa raskausrahaa 40 arkipäivältä riippumatta lapsen todellisesta syntymähetkestä. Raskausrahapäivät on pidettävä peräkkäin, eikä niitä voi siirtää myöhemmin pidettäväksi. Jos lapsi syntyy ennen kuin olet jäänyt raskausvapaalle, alkaa raskausrahan maksu heti syntymää seuraavana arkipäivänä.

Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin paitsi arkipyhät. Arkipyhä on muuksi viikonpäiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva pyhäpäivä.

Kokeile laskuria!

Laske laskurilla, milloin raskausvapaasi alkaa ja loppuu. Tarvitset tiedon, kun haet raskausrahaa. Voit hyödyntää laskurilla saatua tietoa raskausrahakauden ajankohdasta myös, kun ilmoitat työnantajallesi raskausvapaastasi.

Erityisraskausraha

Voit saada erityisraskausrahaa, jos joudut ennen varsinaisen raskausrahan saamista olemaan poissa työstä, koska joudut työssäsi alttiiksi jollekin seuraavista:

  • kemialliset aineet
  • säteily
  • tarttuva tauti.

Voit saada erityisraskausrahaa, jos vaaratekijät eivät ole vältettävissä työssäsi eikä työnantajasi pysty järjestämään sinulle muita työtehtäviä raskauden ajaksi. Lisäksi edellytyksenä on, että olet työkykyinen.

Erityisraskausrahaa maksetaan, kunnes varsinainen raskausrahakausi alkaa. Erityisraskausraha ei vähennä varsinaista raskausrahaa.

Erityisraskausrahan maksaminen loppuu, jos työolot tehdään turvallisiksi ja voit palata töihin tai jos työsuhde päättyy. Kun saat erityisraskausrahaa, et voi työskennellä toisen työnantajan palveluksessa.

Jos poissaolosi työstä alkaa ennen 1.8.2022, saat kuitenkin erityisäitiysrahaa. Tämä johtuu siitä, että laki erityisraskausrahasta astui voimaan 1.8.2022. Jos lapsesi laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, voit tällaisessa tilanteessa saada erityisäitiysvapaan jälkeen kuitenkin uuden lain mukaista raskaus- ja vanhempainrahaa.

Jos saat erityisraskausvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa raskausrahan siltä ajalta työnantajallesi.

Monimuotoiset perheet

Muita tilanteita raskausrahan aikana

Ilmoita työnantajalle

Jos olet töissä, ilmoita työnantajallesi raskausvapaastasi viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua. Selvitä myös hyvissä ajoin, maksaako työnantajasi palkkaa raskausvapaan ajalta. Tarvitset tiedon raskausrahahakemukseen. Jos saat raskausvapaan palkkaa, Kela maksaa raskausrahan siltä ajalta työnantajallesi. 

Sinulle maksettuun raskausrahaan ei vaikuta se, jos työnantajasi maksaa samaan aikaan vuosilomakorvausta tai bonusta työstä, joka on tehty ennen raskausvapaata.

Raskausvapaan jälkeen

Raskausvapaan jälkeen voit jäädä vanhempainvapaalle ja saada vanhempainrahaa. Vanhempainvapaalle voi jäädä myös toinen lasta hoitava vanhempi. Voit myös työskennellä osa-aikaisesti ja saada vanhempainrahaa osittaisena.

Lue lisää