Sairauspäivärahan hakeminen työnantajalle

Työnantajan pitää hakea sairauspäiväraha 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.  Alkamispäivä on yleensä lääkärintodistukseen merkitty työkyvyttömyyden alkamispäivä, joka voi olla lääkärissäkäyntipäivä ja kuulua päivärahan omavastuuaikaan. Katso omavastuuaika.

Työnantajan pitää olla huolellinen käsitellessään arkaluontoisia ja salassa pidettäviä tietoja, joita Kelan hakemuksiin tarvitaan. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijän terveyttä koskevat tiedot.

Hae päivärahaa verkossa

Työnantajan asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella.

Kirjaudu

Toimi näin

 1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella.
 2. Hae sairauspäivärahaa ilmoittamalla sairauspoissaolon aika sekä sairausajan palkan määrä. Tämä ilmoitus on samalla työnantajan päivärahahakemus.
  • Kun työnantaja hakee päivärahaa, vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Kela käyttää vuositulon laskemisessa vain tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja. Jos työnantaja haluaa, että vuositulo lasketaan tarkastelujakson 3 viimeisen kalenterikuukauden tulojen perusteella, hakemuksen lisätiedoissa pitää olla selvitys tarkastelujaksolla olevasta erityistilanteesta
 3. Lähetä lääkärintodistus Kelaan postitse tai suojatulla sähköpostilla. Huomaa kuitenkin, että ilmoitus maksetusta palkasta riittää eikä lääkärintodistusta tarvitse lähettää Kelaan, jos
  • A-lääkärintodistus on välitetty sähköisesti Kelaan Kanta-palveluiden kautta. Silloin työntekijä toimittaa lääkäriltä saamansa tulosteen asiasta työnantajalle, jonka ei enää tarvitse lähettää lääkärintodistusta erikseen Kelaan.
  • työntekijä lähettää itse lääkärintodistuksensa omaan työpaikkakassaan tai Kelaan henkilöasiakkaan asiointipalvelussa (esim. Viestit-toiminnon kautta).
 4. Varmista, että ilmoittamasi tiedot ovat oikein. Voit palata korjaamaan tietoja valitsemalla palvelun valikosta sen sivun, jossa on korjattavia tietoja.
 5. Lähetä hakemus Kelaan.

Vaihtoehtoisesti voit myös täyttää ja tulostaa hakemuksen Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 26, 00056 KELA.

Jos yhtäjaksoinen työkyvyttömyys jatkuu vielä sen jälkeen, kun hakemus on toimitettu Kelaan, päivärahan jatkohakemus pitää lähettää Kelaan 2 kuukauden kuluessa edellisen sairauspäivärahakauden päättymisestä. 

Jos työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa päättyy ennen kuin työntekijän sairauspoissaolo päättyy, työnantajan pitää ilmoittaa asiasta heti Kelaan, jotta työntekijän toimeentulo sairauspäivärahan turvin ei vaarannu.

Hakeminen tulorekisterin kautta

Työnantaja voi hakea Kelan etuuksia myös tulorekisterin kautta, jos palkkaohjelmassa on siihen valmius. Tämä edellyttää lisäksi, että työnantaja on antanut suostumuksen sähköiseen päätökseen.

Lue lisää