Jäitkö työttömäksi koronatilanteessa?

Jos olet jäänyt työttömäksi tai sinut on lomautettu, ilmoittaudu aina ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin.

Jos kuulut työttömyyskassaan ja täytät työssäoloehdon, hae ansiopäivärahaa oman työttömyyskassasi (tyj.fi) ohjeiden mukaisesti.

Jos et kuulu työttömyyskassaan tai täytä työssäoloehtoa, hae työttömyysturvaa Kelasta.

Työttömyysturvan väliaikaiset ehdot ja yrittäjän työmarkkinatuki päättyvät 30.11.

Työttömyysturvaan on sovellettu koronaepidemian aikana väliaikaisia ehtoja. Suurin osa niistä päättyy 30.11.2021.

Kela ei voi maksaa yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea enää 1.12.2021 lähtien. Lue tarkemmin yrittäjän työmarkkinatuen ehdoista ja tuen hakemisesta takautuvasti.

30.11.2021 päättyvät muutokset

Useiden väliaikaisten lakimuutosten voimassaolo päättyy 30.11.2021. Jos haet työttömyysetuutta jälkikäteen, Kela voi soveltaa tilanteeseesi päättyneitä lakeja. Työttömyysetuuden takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Työttömyysetuushakemuksia käsitellään 1.12.2021 lähtien seuraavalla tavalla:

  • Työttömyysetuuden suojaosa on 1.12. ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla 279 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein ja 300 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein. Suojaosa on se määrä, jonka voi ansaita ilman, että se vähentää etuutta. Suojaosa on ollut koronaepidemian aikana 465 tai 500 euroa.
  • Liikkuvuusavustusta voi saada, jos ottaa vastaan kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka kestää yli 3 tuntia tai jos muuttaa työn perässä vastaavalta etäisyydeltä. Ehdot koskevat 1.12.tai sen jälkeen alkavia työsuhteita.  Liikkuvuusavustusta on voinut saada yli 2 tunnin työmatkaan 12.6.2020 - 30.11.2021.
  • Yrittäjällä ei ole oikeutta työmarkkinatukeen, jos yritystoiminta on edelleen käynnissä. Kela voi maksaa yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea 30.11.2021 asti.

Hakemusten käsittelyä nopeuttava muutos jatkuu vuoden 2022 loppuun

Työttömyysetuushakemusten käsittelyä jatketaan niin, että työtulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa neljän viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Nämä ehdot ovat voimassa 11.5.2020–31.12.2022.

Lue lisää