Vanhempainpäivärahat

Vanhempainpäivärahat uudistuivat – oletko oikealla sivulla?

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

  • lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022
  • adoptiolapsi otettiin hoitoon 30.7.2022 tai sitä ennen.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Kela tukee lapsiperheitä äidin raskausajasta alkaen sekä erilaisten perhevapaiden aikana. Perhevapaat perustuvat työsopimuslakiin.

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat

  • äitiysraha ja erityisäitiysraha
  • isyysraha
  • vanhempainraha
  • osittainen vanhempainraha.

Äitiysvapaa voi alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Voit itse valita, milloin aloitat äitiysvapaan. Äitiysvapaan ajalta maksetaan äitiysrahaa 105 arkipäivää.

Jos joudut työssäsi alttiiksi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille, voit jäädä pois työstä heti, kun raskaus on todettu. Saat siltä ajalta erityisäitiysrahaa.

Isyysvapaan ajalta maksetaan isyysrahaa 54 arkipäivää. Tästä enintään 18 arkipäivää isä voi olla kotona äidin kanssa samaan aikaan.

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaalle voi jäädä joko äiti tai isä, tai vanhemmat voivat olla vapaalla myös vuorotellen. Vanhempainvapaan ajalta ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää.

Vanhemmat voivat myös tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta vuorotellen. Tältä ajalta Kela maksaa osittaista vanhempainrahaa kummallekin vanhemmalle.

Oikeus Suomen sosiaaliturvaan

Vanhempainpäivärahan ehtona on myös se, että olet ollut oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Vakuutusaikaan voidaan laskea mukaan vakuutusaikaa toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Israelissa. Jos muutat Suomeen ulkomailta, lue lisää osiosta Ulkomailta Suomeen.

Perhevapaista kertyy eläkettä

Sinulle kertyy eläkettä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä kotihoidon tuen ajalta. Katso Työeläke.fi -sivulla olevasta laskurista, paljonko eläkettä kertyy.

Lue lisää