Vanhempainpäivärahojen määrä ja maksaminen

Vanhempainpäivärahat uudistuivat – oletko oikealla sivulla?

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

  • lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen
  • adoptiolapsi otettiin hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022.

Kaikkien vanhempainpäivärahojen eli

  • raskausrahan
  • erityisraskausrahan
  • vanhempainrahan
  • osittaisena maksettavan vanhempainrahan

määrä lasketaan samalla tavalla. Vanhempainpäivärahojen määrän laskutapa ei ole muuttunut perhevapaauudistuksen yhteydessä. Voit arvioida vanhempainpäivärahan määrän laskurilla.

Päivärahasi määrä perustuu vuosituloon. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden jaksolta, joka edeltää etuuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Arkipäivät

Vanhempainpäivärahoja maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin paitsi arkipyhät. Arkipyhä on muuksi viikonpäiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva pyhäpäivä.

Vähimmäispäiväraha

Saat vähimmäispäivärahaa, jos sinulla ei ole ollut lainkaan tuloja tai vuositulosi jää alle vähimmäismäärään oikeuttavan tulorajan.

Vuonna 2022 vähimmäispäiväraha on 

  • Vähimmäispäiväraha 29,67 euroa arkipäivältä ajalla 1.1.–31.7.2022 
  • Vähimmäispäiväraha 30,71 euroa arkipäivältä ajalla 1.8.–31.12.2022.

Korotus raskaus- ja vanhempainrahaan

Raskausrahaa maksetaan korotettuna koko ajalta. Vanhempainrahaa maksetaan korotettuna 16 ensimmäistä arkipäivää. Korotettu päiväraha on enintään 90 % työtuloista. Korotus koskee kaikkia vanhempainrahapäiviä, myös luovutettuja vanhempainrahapäiviä. Jokainen vanhempainrahaa saava henkilö saa korotuksen vain kerran.

Samasta lapsesta maksettavat vanhempainpäivärahat

Saman lapsen perusteella maksettavat eri vanhempainpäivärahat lasketaan samojen tulojen mukaan. Kun siirryt päivärahalta toiselle, esimerkiksi raskausrahalta vanhempainrahalle tai yhdeltä vanhempainrahajaksolta toiselle vanhempainrahajaksolle, päivärahan perusteena oleva tulo ei muutu.

Seuraava lapsi ennen kuin edellinen on 3 vuotta

Jos lapsesi laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi täyttää 3 vuotta, voit saada vanhempainpäivärahaa saman tulon mukaan kuin edellisestä lapsesta.

Sääntöä voidaan käyttää aina, kun uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi täyttää 3 vuotta.

Samoin adoptiovanhemmat voivat saada vanhempainrahan edellisen adoptiolapsen mukaan, jos lapsi otetaan hoitoon ennen kuin edellisen adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 3 vuotta.

Kun edellisen vanhempainpäivärahan perusteena ollutta vuosituloa käytetään uuden vanhempainpäivärahan perusteena, vuositulo tarkistetaan palkkakertoimella. Vaikka siis vuositulo on molemmissa vanhempainpäivärahoissa sama, päivärahan määrä saattaa muuttua hieman.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa Kelaan, että haluat vanhempainpäivärahasi edellisten tulojen perusteella. Kela laskee automaattisesti, onko sinun kannattavampaa saada vanhempainpäivärahat uuden vuositulon vai saman tulon mukaan kuin edellisestä lapsesta.

Maksaminen

Vanhempainpäivärahat maksetaan jälkikäteen enintään 25 arkipäivän maksuerissä.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan vanhempainpäivärahasta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Voit tarkistaa oman päivärahasi seuraavan maksupäivän OmaKelasta. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Lue lisää