Lääkärinlausunnot ja -todistukset eri elämäntilanteissa

Tässä osiossa on tietoa lääkäreille lääkärinlausuntojen ja lääkärintodistusten kirjoittamisesta.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Kela tarvitsee lääkärinlausuntoja ja -todistuksia useiden etuus- tai kuntoutushakemuksien liitteiksi. Lääkärinlausunnon tai -todistuksen perusteella Kela arvioi asiakkaansa oikeutta etuuteen tai kuntoutukseen.

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää lisäselvitysten tarvetta ja nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

  • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
  • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Käytä ensisijaisesti sähköisiä todistuksia ja lausuntoja

Käytä sähköistä todistusta, jos se on käytettävissä. Saat todistuksen tai lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Millaisen lausunnon asiakas tarvitsee

Alla on kerrottu, millaisen lausunnon Kelan asiakas tarvitsee etuuksia hakiessaan.