Sairaanhoitokorvauksia koskevat rajoitukset

Tällä sivulla on kerrottu terveydenhuollon ammattilaisille sairaanhoitokorvausten rajoituksista.

Kela ei maksa sairaanhoitokorvausta

 • ennaltaehkäisevästä hoidosta (poikkeuksena hammashoito: lue lisää hammashoidon korvaamisesta)
 • protetiikasta ja hammasteknisistä kustannuksista (poikkeuksena veteraanit: lue lisää veteraanien hammashoidon korvaamisesta)
 • kustannuksista, jotka aiheutuvat hoitotarvikkeiden, apuvälineiden ja proteesien hankkimisesta
 • yksityisistä tai julkisista terveydenhuoltopalveluista perityistä hoitopäivä-, poliklinikka-, toimisto- ja muita vastaavista maksuista
 • esteettisen hoidon kustannuksista
 • lääkkeistä, jotka lääkäri, hammaslääkäri tai sairaanhoitaja on antanut asiakkaalle vastaanotolla
 • terveystarkastuksista ja niistä aiheutuneista matkakustannuksista
 • hoidosta, joka ei kuulu terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Tapaturmat ja työterveyshuolto

Ohjaa asiakas hakemaan korvausta vakuutusyhtiöstä, jos sairaanhoitokorvaukset ovat syntyneet

 • liikennevahingosta
 • työtapaturmasta
 • ammattitaudista.

Kela ei maksa sairaanhoitokorvausta työterveyshuoltosopimukseen sisältyvistä sairaanhoitokustannuksista. Rajoitus koskee myös työterveyshuollon enimmäismäärien täyttymisen jälkeisiä kustannuksia. Kela voi maksaa korvauksen sairaanhoitopalveluista, jotka työnantaja kustantaa työntekijöille henkilöstö- tai lisäetuutena. Lue lisää työterveyshuollon korvaamisesta (Työnantajat-osio).

Määräys julkisesta terveydenhuollosta

Kela ei maksa sairaanhoitokorvausta, jos asiakas on saanut määräyksen julkisesta terveydenhuollosta ja tutkimus tai hoito annetaan yksityisessä terveydenhuollossa.

Kela voi poikkeuksellisesti maksaa sairaanhoitokorvausta seuraavissa tilanteissa:

 • Terveyskeskuslääkäri kirjoittaa määräyksen fysioterapiaan, lymfaterapiaan tai ihosairauden valohoitoon. Hoidon antaa yksityinen palveluntuottaja.
 • Terveyskeskushammaslääkäri kirjoittaa rintamaveteraanille tai miinanraivaajalle määräyksen kokoproteesihoitoon, jonka tekee yksityinen erikoishammasteknikko.

Asiakas käyttää sekä yksityisen että julkisen terveydenhuollon palveluita

Jos asiakas käy yksityislääkärin tai yksityishammaslääkärin lähetteellä tutkimuksissa julkisessa terveydenhuollossa, Kela ei maksa kustannuksista sairaanhoitokorvausta.

Kela ei myöskään maksa korvausta, jos julkinen terveydenhuolto on ostanut palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta.

Asiakkaalla on palveluseteli

Kela ei maksa sairaanhoitokorvausta palvelusetelillä maksetun hoidon kustannuksista.

Asiakas voi hankkia palvelusetelillä tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle.