Yksityiset varhaiskasvatuksen tuottajat

Tällä sivulla kerrotaan yksityisen hoidon tuen hakemisesta, määrästä ja maksamisesta yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajia ovat esimerkiksi

  • yksityiset päiväkodit
  • yksityiset ryhmäperhepäiväkodit
  • yksityiset perhepäivähoitajat
  • yksityiset henkilöt, joilla on työsopimus vanhemman tai huoltajan kanssa päivähoidosta (työsopimussuhteinen hoitaja). Varhaiskasvatuksen tuottaja ei kuitenkaan voi olla tukea hakevan perheen jäsen.

Yksityisen hoidon tuki on perheen tuki, vaikka se maksetaan varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Yksityisen hoidon tuen määrään vaikuttavat muun muassa perheen tulot ja vanhempien työtilanne. Tämän vuoksi Kela ei voi kertoa varhaiskasvatuksen tuottajalle tuen myöntämisen, maksamisen tai lakkaamisen perusteita.

Kela ilmoittaa varhaiskasvatuksen tuottajalle vain tuen määrän ja maksupäivän.