Pikaopas yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle

Yksityisen hoidon tukea hakee lapsen perhe, mutta Kela maksaa tuen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Tälle sivulle on koottu muistilista yksityisen hoidon tuen hakemisesta ja maksamisesta varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Toiminnan aloittaminen

 

Tee ilmoitus

Yksityisten päiväkotien, perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien täytyy tehdä kunnalle ilmoitus toiminnan aloittamisesta.

Työsopimussuhteisen hoitajan ei tarvitse tehdä kunnalle erillistä ilmoitusta toiminnan aloittamisesta. Kunta hyväksyy työsopimussuhteisen hoitajan jokaisen uuden työsopimuksen ja samalla myös yksityisen hoidon tuen maksamisen työsopimussuhteiselle hoitajalle.

Lue lisää

Maksaminen

 

Kela lähettää maksuilmoituksen

Kela lähettää varhaiskasvatuksen tuottajalle perhekohtaisen ilmoituksen yksityisen hoidon tuen myöntämisestä.

Kela ei voi kertoa tuen maksamisen perusteista, sillä niihin vaikuttavat esimerkiksi perheen tulot.

Lue lisää
 

Ensimmäinen maksupäivä

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen jälkikäteen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Jos Kela ratkaisee hakemuksen kuun 10. päivän jälkeen, yksityisen hoidon tuki maksetaan varhaiskasvatuksen tuottajalle seuraavan kuun lopussa.

Hakeminen

 

Perhe tekee hakemuksen

Perhe hakee yksityisen hoidon tukea Kelalta verkossa tai lomakkeella WH1. Kela maksaa tuen varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Varhaiskasvatuksen tuottaja tekee verkossa ilmoituksen yksityisen hoidon tukea varten tai täyttää lomakkeen WH2 (Selvitys, Lasten yksityisen hoidon tuki, Päivähoidon tuottaja). Työsopimussuhteisen hoitajan pitää liittää hakemukseen myös kopio työsopimuksesta.

Lue lisää

Ennakonpidätys

 

Ennakonpidätys yksityisen hoidon tuesta

Yksityisen hoidon tuki on veronalaista tuloa. Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajan ennakonpidätys riippuu siitä, onko tuottaja ennakkoperintärekisterissä.

Lisäksi ennakonpidätykseen vaikuttaa se, onko kyseessä päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti vai työsopimussuhteinen hoitaja tai perhepäivähoitaja.

Lue lisää

Muutokset

 

Ilmoita muutoksista

On tärkeää, että Kela saa tiedon tuen määrään ja myöntämiseen vaikuttavista muutoksista. Näin vältytään takaisinperinnältä.

Muutoksista pitää ilmoittaa aina Kelaan.

Lue lisää
 

Kela perii liikaa maksetun tuen perheeltä

Jos yksityisen hoidon tukea on maksettu liikaa, Kela perii tuen takaisin aina perheeltä.

 

Palautetusta tuesta pitää pyytää kuitti

Jos varhaiskasvatuksen tuottaja on jo palauttanut liikaa maksetun tuen takaisin perheelle tai Kelaan, hänen pitää pyytää perheeltä kuitti palautuksesta, ja toimittaa kuitti Verohallintoon. Verohallinto huomioi palautuksen lopullisessa verotuksessa.

 

Ilmoitus tuen lakkauttamisesta

Kela lähettää varhaiskasvatuksen tuottajalle ilmoituksen, jos se lopettaa yksityisen hoidon tuen maksamisen perheelle.