Jos osa-aikatyö keskeytyy

Osa-aikatyösopimusta voidaan työntekijän ja työnantajan sopimuksesta muuttaa kesken osa-aikatyöskentelyn.

Osa-aikatyön keskeytyminen osa-aikatyösopimuksen aikana voi johtua eri syistä. Kela maksaa osasairauspäivärahaa keskeytyksen ajalta, jos osa-aikatyösopimus pysyy voimassa.

Sairastuminen, kuntoutus, vuosiloma

Jos osa-aikatyö keskeytyy tilapäisesti esimerkiksi työntekijän vuosiloman, hänen oman/lapsensa sairastumisen tai kuntoutuksen vuoksi siten, että osa-aikatyö keskeytyksen jälkeen jatkuu sopimuksen mukaisesti, sopimus voidaan joko pitää voimassa tai päättää keskeytyksen ajaksi.

Jos osa-aikatyö keskeytyy kokonaan siten, ettei osa-aikatyö enää jatku, oikeus osa-sairauspäivärahaan päättyy. Työkyvyttömyyden kuitenkin jatkuessa, voi selvittää oikeutensa sairauspäivärahaan. 

Jos kuntoutusjakso toteutuu osa-aikatyön sopimuksen aikana, osa-aikatyön sopimuksen voi keskeyttää tai pitää voimassa. Jos kuntoutusjakso on lyhyt, enintään viikon kestävä, ja osa-aikatyön sopimus pidetään voimassa, kuntoutuksesta ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Jos sopimus keskeytetään, keskeytyksen ajalta voi hakea kuntoutusrahaa.

Jos osa-aikatyö keskeytyy vuosiloman vuoksi siten, että se jatkuu sopimuksen mukaisesti vuosiloman jälkeen, sopimus voidaan pitää voimassa tai päättää keskeytyksen ajaksi. Mikäli sopimus keskeytetään vuosiloman ajaksi, työntekijä voi hakea sairauspäivärahaa.

Ilmoitus Kelaan

Työntekijän tai työnantajan on ilmoitettava Kelaan, jos

  • osa-aikatyö keskeytyy kokonaan
  • osa-aikatyösopimus päätetään tilapäisen keskeytyksen ajaksi
  • osa-aikatyösopimusta muutoin muutetaan
  • osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle ja palkanmaksun peruste muuttuu keskeytyksen ajalle niin, ettei työnantajalla ole oikeutta osasairauspäivärahaan maksamaansa palkkaa vastaavalta ajalta (esim. osa-aikaisen sairauspoissaolon perusteella maksettava täysi palkka muuttuu vuosilomapalkaksi).