Jõs päärnaž puâccai

Jõs päärnžad puâccai, vuäitak viikkâd suu tiõrvâsvuõttkõõskõʹsse leʹbe privatt dåhttra. Kela koʹrvvad vueʹzz privatt dåhttar määusain. Lââʹssen Kela koʹrvvad vueʹzz talkksi hââʹddest. Tiõrvâsvuõttkõõskõõzz hååidaid Kela ij koʹrvved.

Jõs vuâlla 10-ekksaž puâccai

Jõs vuâlla 10-ekksaž päärnaž puâccai kroota, vuäitak pääʹcced meädda tuâjast håiddad suu. Tõn kååččat kõskkpoddsaž håiddluõvâsvuõttân.

Vuäitak håiddad päärna jäänmõsân 4 peeiʹv. Tuâjjuvddi ij taarbâž mäʹhssed pääʹlǩ kõskkpoddsaž håiddluõvâsvuõđ ääiʹjest. Ij ni Kela määuʹs tuärjjõõzz tän ääiʹjest.

Lossânji puõcci da lääʹmes päärna håiddmõš

Kela tuärjjad lossânji puõʒʒi leʹbe lääʹmes päärna håiddmõõžž.

Kela tuärjjõõzz da kääzzkõõzz lie

  • spesiaalhåiddteäʹǧǧ puärrsa, kååʹtt håidd vuâlla 16-ekksaž päärna
  • vuâlla 16-ekksa lääʹmestuärjjõs
  • Kela talkksallaš säuʹrsmâttmõš.

Looǥǥ lââʹzz täin tuärjjõõzzin.