Jos palkkaat yksityisen hoitajan

Voit palkata lastenhoitajan ja saada Kelasta kotihoidon tuen alle 3-vuotiaalle tai yksityisen hoidon tuen alle kouluikäiselle. Tällöin toimit työnantajana hoitajalle. Useampi perhe voi myös yhdessä palkata hoitajan.

Jos taas lapsesi menee yksityiseen päiväkotiin tai yksityiselle perhepäivähoitajalle, et tee hoitajan kanssa työsopimusta etkä tällöin toimi työnantajana. Voit silti saada yksityisen hoidon tukea, jonka Kela maksaa hoidon tuottajalle. Kela maksaa tuesta ennakonpidätyksen. 

Perhe työnantajana

Kun palkkaat työsuhteisen hoitajan, sinun tulee työnantajana tehdä ennakonpidätys maksamastasi palkasta hoitajan verokortin mukaan. Lisäksi sinun tulee maksaa sosiaaliturvamaksu ja huolehtia lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuista perhe huolehtii koko palkan osalta, myös Kelan maksamasta tuen osuudesta. Kun kotitalous on työnantaja-asemassa, se on myös velvollinen järjestämään työterveyshuollon työntekijälleen.

Kaikkien työnantajien pitää 1.1.2019 alkaen ilmoittaa maksetut palkat kansalliseen tulorekisteriin.

Hoitorinki eli hoitaja usealle perheelle

Perhe voi palkata hoitajan yhdessä toisen tai usean perheen kanssa. Tässä ns. hoitoringissä yksi hoitaja hoitaa perheiden lapsia yleensä vuorotellen kunkin lapsen kotona. Jokainen perhe voi saada alle 3-vuotiaasta lapsestaan kotihoidon tuen tai alle kouluikäisestä yksityisen hoidon tuen. Tuen määrään vaikuttaa mm. hoitoaika. Lisäksi kunta voi maksaa kuntalisää. Voit selvittää laskurilla, paljonko perheenne saa tukea. Perheet sopivat hoitajan palkanmaksusta itse.

Kela maksaa kotihoidon tuen perheelle itselleen, joka voi maksaa siitä hoitajalle palkan. Kotihoidon tuessa päivähoidon tuottajalle ei tarvita kunnan hyväksyntää. Yksityisen hoidon tuen Kela maksaa suoraan hoitajalle (kaikista lapsista erikseen). Yksityisen hoidon tuki on enintään hoitomaksun suuruinen. Kaikkien perheiden tulee tehdä työsopimus hoitajan kanssa ja hoitaa kaikki lakisääteiset maksut omalta osaltaan.

Lue lisää