Jos palkkaat yksityisen lastenhoitajan | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Jos palkkaat yksityisen hoitajan

Voit palkata lastenhoitajan ja saada Kelasta kotihoidon tuen alle 3-vuotiaalle tai yksityisen hoidon tuen alle kouluikäiselle. Tällöin toimit työnantajana hoitajalle. Useampi perhe voi palkata hoitajan myös yhdessä.

Jos lapsesi menee yksityiseen päiväkotiin tai yksityiselle perhepäivähoitajalle, et tee hoitajan kanssa työsopimusta etkä tällöin toimi työnantajana. Voit saada kuitenkin yksityisen hoidon tukea, jonka Kela maksaa hoidon tuottajalle. Kela maksaa tuesta ennakonpidätyksen. 

Perhe työnantajana

Kun palkkaat hoitajan työsuhteeseen, sinun tulee työnantajana tehdä ennakonpidätys maksamastasi palkasta hoitajan verokortin mukaan. Lisäksi sinun pitää maksaa sosiaaliturvamaksu ja huolehtia lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Huolehdi maksuista koko palkan osalta, myös Kelan maksamasta tuen osuudesta.

Kun kotitalous on työnantaja-asemassa, se on myös velvollinen järjestämään työterveyshuollon työntekijälleen.

Kaikkien työnantajien täytyy ilmoittaa maksetut palkat kansalliseen tulorekisteriin.

Hoitorinki eli hoitaja usealle perheelle

Perhe voi palkata hoitajan yhdessä toisen tai usean perheen kanssa. Tässä ns. hoitoringissä yksi hoitaja hoitaa perheiden lapsia yleensä vuorotellen kunkin lapsen kotona. Jokainen perhe voi saada alle 3-vuotiaasta lapsestaan kotihoidon tuen tai alle kouluikäisestä yksityisen hoidon tuen. Tuen määrään vaikuttaa mm. hoitoaika. Lisäksi kunta voi maksaa kuntalisää. Voit selvittää laskurilla, paljonko perheenne saa tukea. Perheet sopivat hoitajan palkanmaksusta itse.

Kela maksaa kotihoidon tuen perheelle itselleen, joka voi maksaa siitä hoitajalle palkan. Kun perhe saa kotihoidon tukea, päivähoidon tuottajalle ei tarvita kunnan hyväksyntää.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle (kaikista lapsista erikseen). Yksityisen hoidon tuki on enintään hoitomaksun suuruinen. Kaikkien perheiden täytyy tehdä työsopimus hoitajan kanssa ja hoitaa kaikki lakisääteiset maksut omalta osaltaan.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?