Jõs siirdčõõđak Lääʹddjânnmest ålggjânnmid

Jõs siirdčõõđak ålggjânnmid, iʹlmmet tõʹst Kelaaʹje, jõs tuʹnne määuʹset koon-ne Kela tuärjjõõzz. Iʹlmmet še Kelaaʹje, jõs jieʹllmad mottai, ko leäk ålggjânnmin.

Muuttâs vuäitt leeʹd ouddmiârkkân

  • mättʼtõõttmõõžž alttummuš leʹbe jõskkmõš
  • reâuggmõõžž alttummuš leʹbe jõskkmõš
  • muuttâs piârkõskkvuõđinad, mâʹte rätkkjummuš pieʹllkueiʹmest leʹbe siirdčõõttmõš jälsted pieʹllkuõiʹmin.

Kõskkpoddsaž avi põõšši siirdčõõttmõš?

Vuõiggâdvuõđad Kela tuärjjõõzzid tuʹmmeet takainalla tõn vuâđald, mõõn kuuʹǩǩ ääiǥak leeʹd ålggjânnmin.

Jõs ääiǥak leeʹd ålggjânnmin vuâlla 6 määnpââʹj, tuʹst lij takainalla vuõiggâdvuõtt Kela mäʹhssem jeältõõǥǥid, päärnažlâssa, jeäʹnnveäʹǩǩvuõʹtte da jeeʹres päʹrnnpiârri tuärjjõõzzid.

Jõs siirdčõõđak ålggjânnmid põõššjen, jiõk vueiʹt takainalla teänab vuäǯǯad Kela tuärjjõõzzid. Siirdčõõttâm ââʹnet põõššjen, jõs tuu mieʹrren lij jälsted ålggjânnmin pâʹjjel 6 määnpââʹj.
Teʹl vuõiggâdvuõttad Kela tuärjjõõzzid takainalla poott tâʹlles, ko siirdčõõđak meädda Lääʹddjânnmest. 6 määnpââʹj äiʹǧǧraaj vueiʹtet šiõttõõllâd, jõs siirdčõõđak Lääʹddjânnmest EU-jânnma, Etv-jânnma leʹbe Sveiʹccjânnma kõskkpoddsânji.

Jõs siirdčõõđak jeeʹres jânnma, seʹlvvet, vuäitak-a vuäǯǯad tuärjjõõzzid ođđ jälstemjânnmastad.

Jõs reâuǥak riikk veeʹrjest, tuʹst lij vuõiggâdvuõtt Kela tuärjjõõzzid še teʹl, ko jälstak ålggjânnmin. Jõs tuu piârri vuäzzla vueʹlǧǧe mieʹldd, seeʹst feʹrttai iʹlmmted siirdčõõttmest Kelaaʹje.

Ouddmiârkkân mättʼtõõttjin da tuâjjuʹvddi vuõltteem tuâjjlain še vuäitt leeʹd vuõiggâdvuõtt Kela tuärjjõõzzid, håʹt sij leʹčče ålggjânnmin pâʹjjel 6 määnpââʹj.

Vueʹss eeʹjjest ålggjânnmin

Jõs jälstak ålggjânnmin mieʹrrkõõski pâʹjjel peäʹl eeʹjjest, tuʹst ij takainalla leäkku vuõiggâdvuõtt Kela tuärjjõõzzid. Äiʹǧǧraaj vueiʹtet šiõttõõllâd, jõs jälstak vueʹzz eeʹjjest koon-ne EU-jânnmest, Etv-jânnmest leʹbe Sveiʹccjânnmest.

Looǥǥ lââʹzz