Julkaisemisen periaatteet

Kelan sarjoissa julkaistaan käsikirjoituksia, joiden aihepiiri liittyy sosiaali- ja terveysturvaan tai Kelan toiminnan kehittämiseen. Julkaisujen hyväksymisprosessissa otetaan huomioon eri tieteenalojen käytänteet.

Kelan sarjoihin tarjottavan tekstin tulee olla ennen julkaisematon. Kansainvälisessä julkaisukanavassa aiemmin julkaistu muun kuin suomenkielinen tutkimus voidaan julkaista Kelan sarjassa, mikäli asiasta informoimista suomeksi pidetään Kelan kannalta erityisen tarpeellisena. Kun tällaista kirjoitusta tarjotaan Kelalle, mukaan on liitettävä alkuperäinen julkaisu tai käsikirjoitus, jos julkaisu ei ole vielä ilmestynyt. Lisäksi kirjoittajan on pyydettävä tekstin ensimmäisenä julkaisseelta kustantajalta kirjallinen lupa tekstin julkaisemiseen Kelan sarjassa. Myös artikkeliväitöskirjojen erillisosien julkaisemiseen uudelleen väitöskirjan yhteydessä tekijän on pyydettävä lupa alkuperäiseltä kustantajalta.

Kelassa julkaistavaksi hyväksytty käsikirjoitus voidaan julkaista muualla vain Kelan ja kirjoittajan luvalla.