Muut kuin Kelan julkaisemat

Tälle sivulle on koottu tiedot tutkijoidemme julkaisuista, jotka ovat ilmestyneet muualla kuin Kelan omissa sarjoissa. Lista on aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

2018

Aaltonen K, Miettinen J, Maljanen T, Virta L, Martikainen JE. Avohoidon lääkkeiden määrääminen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa. Suom Lääkäril 2018; 73 (35): 1875–1880.

Airio I, Niemelä M. Perhetaustan yhteys aikuisiän köyhyyteen Suomessa 1995–2005. Julkaisussa: Arnala M, Huttunen R, Peltonen J, Asunmaa T, toim. Samalta viivalta 12. Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2018. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2018: 61–91.

Castren S, Perhoniemi R, Kontto J, Alho H, Salonen A. Association between gambling harms and game types. Finnish population study. Int Gambl Stud 2018; 18 (1): 124–142.

Hinkka K, Niemelä M, Autti-Rämö I, Palomäki H. Physicians’ experiences with sickness absence certification in Finland. Scand J Public Health 2018: 1403494818758817.

Honkanen P. Basic income experiment in Finland. Julkaisussa: Baath U, Czaika M, toim. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Tagungsband zum Symposium Dürnstein. St. Pölten: NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H., 2018: 105–109.

Honkanen P. Esimerkki- ja simulointilaskelmia sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019. Helsinki: SOSTE, 2018.

Honkanen P. Kannustinloukku – työmarkkinoiden todellinen vai kuviteltu ongelma? Julkaisussa: Kajanoja J, toim. Työllisyyskysymys. Helsinki: Into, 2018: 133–149.

Honkanen P. Sosiaaliturva ja verotus joustotyön aikakaudella. Julkaisussa: Suoranta A, Leinikki S, toim. Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Tampere: Vastapaino, 2018: 91–109.

Huikko E, Santalahti P, Torniainen-Holm M, ym. Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyö kuntien mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Duodecim 2018; 134: 1827–1836.

Hyttinen V, Jyrkkä J, Saastamoinen L, Vartiainen A, Valtonen H. Patient and health care‐related factors associated with initiation of potentially inappropriate medication in community‐dwelling older persons. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2018; doi: 10.1111/bcpt.13096. [Epub ahead of print.]

Hyttinen V, Jyrkkä J, Saastamoinen L, Vartiainen A, Valtonen H. The association of potentially inappropriate medication use on health outcomes and hospital costs in community-dwelling older persons. A longitudinal 12-year study. European J Health Econ 2018; doi: 10.1007/s10198-018-0992-0. [Epub ahead of print.]

Jeglinsky I, Karhula M, Salminen A, Törmäkangas T. Feasibility and psychometric properties of the Finnish version of the measure of processes of care for adults. Clinical Rehabilitation 2018; doi: 10.1177/0269215518784334. [Online first.]

Juntunen K, Salminen A, Törmäkangas T, Tillman P, Leinonen K, Nikander R. Perceived burden among spouse, adult child and parent caregivers. J Adv Nurs 2018; doi: 10.1111/jan.13733. [Epub ahead of print.]

Järvisilta K, Niemelä M, Aaltonen K, Merikoski M, Hämeen-Anttila K, Enlund H. Lääkebarometri 2015. Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 8, 2018. Fimea, 2018.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN thematic report on challenges in long-term care. Brussels: Euroepan Commission, 2018.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN thematic report on inequalities in access to healthcare. Brussels: European Commission, 2018.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. Country Profile. Brussels: European Commission, 2018.

Kurko T, Heino P, Martikainen JE, Aaltonen K. Diabeteksen lääkehoidot ja korvaustason laskun vaikutus omavastuisiin. Suomen Lääkärilehti 2018; 73 (24–31): 29–37.

Kurko T, Saastamoinen LK, Tuulio-Henriksson A ym. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on vähentynyt. Suomen Lääkärilehti 2018; 73 (20): 1292–1299.

Kurko T, Saastamoinen LK, Tuulio-Henriksson A ym. Trends in the long-term use of benzodiazepine anxiolytics and hypnotics. A national register study from 2006 to 2014. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018; 27 (6): 674–682.

Lauhio A, Pitkälä K, Saastamoinen LK, Helminen S, Autti-Rämö I. Vältä pregabaliinia ja trisyklisiä masennuslääkkeitä iäkkään hoidossa. Suom Lääkäril 2018; 73 (21): 1370–1371.

Lauhio A, Pitkälä K, Saastamoinen LK, Helminen S, Autti-Rämö I. Vältä pregabaliinia ja trisyklisiä masennuslääkkeitä iäkkään hoidossa. Suom Hammaslääkäril 2018; 25 (7): 38–40.

Pekkala J, Rahkonen O, Pietiläinen O, Lahelma E, Blomgren J. Sickness absence due to different musculoskeletal diagnoses by occupational class. A register-based study among 1.2 million Finnish employees. Occup Environ Med 2018; 75 (4): 296–302.

Perhoniemi R, Blomgren J, Laaksonen M. Mitä hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen? Työttömyys-, sairauspäiväraha- ja kuntoutusrahaetuudet sekä uudet eläkepäätöksen neljän vuoden seurannassa. Yhteiskuntapolitiikka 2018; 83 (2): 117–131.

Raman SR, Man KKC, Bahmanyar S, ym. Trends in attention-deficit hyperactivity disorder medication use. A retrospective observational study using population-based databases. Lancet Psychiatry 2018; 5 (10): 824–835.

Salonen AH, Kontto J, Perhoniemi R, Alho H, Castren S. Gambling expenditure by game type among weekly gamblers in Finland. BMC Public Health 2018; 18 (1): 697-018-5613-4.

Salonen L, Blomgren J, Laaksonen M, Niemelä M. Sickness absence as a predictor of disability retirement in different occupational classes. A register-based study of a working-age cohort in Finland in 2007–2014. BMJ Open 2018; 8 (5): e020491-2017-020491.

Sarnola K, Ahonen R, Martikainen JE, Timonen J. Policies and availability of orphan medicines in outpatient care in 24 European Countries. Eur J Clin Pharmacol 2018; doi: 10.1007/s00228-018-2457-x. [Epub ahead of print.]

Seppänen-Järvelä R. Kuntoutus osana työkykyjohtamista. Kuntoutus 2018; 40 (1): 5–16.

Seppänen-Järvelä R. Kuntoutus osana työkykyjohtamista henkilöstöasiantuntijan näkökulmasta. Kuntoutus 2018; 40 (1): 21–32.

Sihvonen E. Early interventionist parenting support: the case study of Finland. Fam Relatsh Soc 2018; 7 (1): 123–139.

Sihvonen E. Parenting support policy in Finland. Responsibility and competence as key attributes of good parenting in parenting support projects. Soc Pol Soc 2018; 17 (3): 443–456.

Sihvonen E. Some useful sources. Soc Pol Soc 2018; 17 (3): 519–521.

Sundsbø A, Sihvonen E. Introduction. Parenting support in the Nordic countries. Is there a specific Nordic model? Soc Pol Soc 2018; 17 (3): 425–429.

Tuusa M, Seppänen-Järvelä R, Henriksson M, ym. Yhteistoiminta ja toimijuus kuntoutumista edistävinä vaikutusmekanismeina. Julkaisussa: Lindh J, Härkäpää K, Koskamo-Pääkkö K, toim. Sosiaalinen kuntoutuksessa. Rovaniemi: Lapland University Press, 2018: 125–148.

Tähkäpää S, Saastamoinen LK, Airaksinen M, Tuulio-Henriksson A, Aalto-Setälä T, Kurko T. Decreasing Trend in the Use and Long-Term Use of Benzodiazepines Among Young Adults. J Child Adolesc Psychopharmacol 2018; doi: 10.1089/cap.2017.0140. [Epub ahead of print.]

Wikström A, Tuulio-Henriksson A, Perälä J, Saarni S, Suvisaari J. Associations of psychotic-like or manic-like experiences with later psychiatric disorders. An 11-year follow-up study of middle-aged adults. Schizophr Res 2018; 193: 465–467.

Vuori M, Aronen E, Sourander A, Martikainen JE, Jantunen T, Saastamoinen LK. Aktiivisuuden ja tarkaavaisuuden häiriön (ADHD) lääkkeiden käyttö on yleistynyt. Duodecim 2018; 134: 1515–1522.

2017

2016

2015

2013