Muut kuin Kelan julkaisemat

Tälle sivulle on koottu tiedot tutkijoidemme julkaisuista, jotka ovat ilmestyneet muualla kuin Kelan omissa sarjoissa. Lista on aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

2018

Hinkka K, Niemelä M, Autti-Rämö I, Palomäki H. Physicians’ experiences with sickness absence certification in Finland. Scand J Public Health 2018: 1403494818758817.

Honkanen P. Esimerkki- ja simulointilaskelmia sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019. Helsinki: SOSTE, 2018.

Honkanen P. Kannustinloukku – työmarkkinoiden todellinen vai kuviteltu ongelma? Julkaisussa: Kajanoja J, toim. Työllisyyskysymys. Helsinki: Into, 2018: 133–149.

Honkanen P. Sosiaaliturva ja verotus joustotyön aikakaudella. Julkaisussa: Suoranta A, Leinikki S, toim. Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Tampere: Vastapaino, 2018: 91–109.

Hyttinen V, Jyrkkä J, Saastamoinen L, Vartiainen A, Valta H. The association of potentially inappropriate medication use on health outcomes and hospital costs in community-dwelling older persons: a longitudinal 12-year study. The European Journal of Health Economics 2018; doi: 10.1007/s10198-018-0992-0 [First online].

Jeglinsky I, Karhula M, Salminen A, Törmäkangas T. Feasibility and psychometric properties of the Finnish version of the measure of processes of care for adults. Clinical Rehabilitation 2018; doi: 10.1177/0269215518784334. [Online first.]

Juntunen K, Salminen A, Törmäkangas T, Tillman P, Leinonen K, Nikander R. Perceived burden among spouse, adult child and parent caregivers. J Adv Nurs 2018; doi: 10.1111/jan.13733. [Epub ahead of print.]

Järvisilta K, Niemelä M, Aaltonen K, Merikoski M, Hämeen-Anttila K, Enlund H. Lääkebarometri 2015. Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 8, 2018. Fimea, 2018.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN thematic report on challenges in long-term care. Brussels: Euroepan Commission, 2018.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. ESPN thematic report on inequalities in access to healthcare. Brussels: European Commission, 2018.

Kangas O, Kalliomaa-Puha L. Country Profile. Brussels: European Commission, 2018.

Kurko T, Heino P, Martikainen JE, Aaltonen K. Diabeteksen lääkehoidot ja korvaustason laskun vaikutus omavastuisiin. Suomen Lääkärilehti 2018; 73 (24–31): 29–37.

Kurko T, Saastamoinen LK, Tuulio-Henriksson A ym. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on vähentynyt. Suomen Lääkärilehti 2018; 73 (20): 1292–1299.

Kurko T, Saastamoinen LK, Tuulio-Henriksson A ym. Trends in the long-term use of benzodiazepine anxiolytics and hypnotics. A national register study from 2006 to 2014. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018; 27 (6): 674–682.

Pekkala J, Rahkonen O, Pietiläinen O, Lahelma E, Blomgren J. Sickness absence due to different musculoskeletal diagnoses by occupational class. A register-based study among 1.2 million Finnish employees. Occup Environ Med 2018; 75 (4): 296–302.

Perhoniemi R, Blomgren J, Laaksonen M. Mitä hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen? Työttömyys-, sairauspäiväraha- ja kuntoutusrahaetuudet sekä uudet eläkepäätöksen neljän vuoden seurannassa. Yhteiskuntapolitiikka 2018; 83 (2): 117–131.

Salonen AH, Kontto J, Perhoniemi R, Alho H, Castren S. Gambling expenditure by game type among weekly gamblers in Finland. BMC Public Health 2018; 18 (1): 697-018-5613-4.

Salonen L, Blomgren J, Laaksonen M, Niemelä M. Sickness absence as a predictor of disability retirement in different occupational classes. A register-based study of a working-age cohort in Finland in 2007–2014. BMJ Open 2018; 8 (5): e020491-2017-020491.

Sarnola K, Ahonen R, Martikainen JE, Timonen J. Policies and availability of orphan medicines in outpatient care in 24 European Countries. Eur J Clin Pharmacol 2018; doi: 10.1007/s00228-018-2457-x. [Epub ahead of print.]

Seppänen-Järvelä R. Kuntoutus osana työkykyjohtamista. Kuntoutus 2018; 40 (1): 5–16.

Tuusa M, Seppänen-Järvelä R, Henriksson M, ym. Yhteistoiminta ja toimijuus kuntoutumista edistävinä vaikutusmekanismeina. Julkaisussa: Lindh J, Härkäpää K, Koskamo-Pääkkö K, toim. Sosiaalinen kuntoutuksessa. Rovaniemi: Lapland University Press, 2018: 125–148.

Tähkäpää S, Saastamoinen LK, Airaksinen M, Tuulio-Henriksson A, Aalto-Setälä T, Kurko T. Decreasing Trend in the Use and Long-Term Use of Benzodiazepines Among Young Adults. J Child Adolesc Psychopharmacol 2018; doi: 10.1089/cap.2017.0140. [Epub ahead of print.]

Wikström A, Tuulio-Henriksson A, Perälä J, Saarni S, Suvisaari J. Associations of psychotic-like or manic-like experiences with later psychiatric disorders. An 11-year follow-up study of middle-aged adults. Schizophr Res 2018; 193: 465–467.

2017

2016

2015

2013