Julkistamiskalenteri 2018

Taulukosta löytyvät Kelan tilastojulkaisut aikajärjestyksessä. Niiden lisäksi julkaistaan taulukoina ja kuvioina:

  • Kuukausitilastoja (2–4 viikkoa kuun päättymisestä)
  • Kuviot-aikasarjaa aineistoineen (kesäkuun loppuun mennessä).
Tammikuu Nimi
11.1.2018 Hoito-oikeus oli vuoden 2017 lopussa 60 300 henkilöllä (pdf)
25.1.2018 Eläke- ja vammaisetuuksien, eläketuen ja eläkkeensaajan asumistuen muutokset 1.1.2018 (pdf)
30.1.2018 Perustoimeentulotuen tarve suurinta pääkaupunkiseudulla (pdf)
Helmikuu Nimi
1.2.2018 Kelan kuntoutuspsykoterapiassa olevien määrä on kaksinkertaistunut 2010-luvulla (pdf)
14.2.2018 Asumistukimenojen kasvu taittui vuonna 2017 (pdf)
Maaliskuu Nimi
6.3.2018 Kelan hoitama sosiaaliturva 2017 (pdf)
7.3.2018 Työttömyysturvan etuusmenot pienenivät 10 % vuonna 2017 (pdf)
12.3.2018 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2017 (pdf)
27.3.2018 Tilasto Suomen eläkkeensaajista
Huhtikuu Nimi
4.4.2018 Opintotuen saajien tulot vuonna 2016 ja vuoteen 2016 kohdistunut tulovalvonta (pdf)
24.4.2018 Sairaanhoitokäyntejä tehdään työterveyshuollossa aiempaa vähemmän (pdf)
25.4.2018 Kelan kuntoutustilasto 2017 (pdf)
Toukokuu Nimi
21.5.2018 Kelan sotilasavustustilasto  2017 (pdf)
30.5.2018 Taskutilasto 2018 (pdf)
31.5.2018 Yhä usempi lapsi saa alle 16-vuotiaan vammaistukea psyykkisen kehityksen häiriön perusteella (pdf)
Kesäkuu Nimi
1.6.2018 Kelan vammaisetuustilasto 2017 (pdf)
4.6.2018 Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2017 (pdf)
19.6.2018 Kelan työterveyshuoltotilasto 2016 (pdf)
27.6.2018 Kelan asumistukitilasto 2017 (pdf) Suomen virallisen tilaston logo
Elokuu Nimi
30.8.2018 Ikääntyvät käyttävät eniten yksityistä hammashuoltoa (pdf)
Syyskuu Nimi
24.9.2018 Kelan sairausvakuutustilasto 2017, pdf Suomen virallisen tilaston logo
Lokakuu Nimi
11.10.2018 Tilasto Suomen työttömyysturvasta (pdf) Suomen virallisen tilaston logo
30.10.2018 Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2017 (pdf)
Marraskuu   Nimi
2.11.2018 Kelan opintoetuustilasto (pdf)
9.11.2018 Isien osuus perhevapaista kasvanut vain vähän (pdf)
15.11.2018 Täyden kansaneläkkeen saajien määrän lasku pysähtyi (pdf)
21.11.2018 Suomen lääketilasto 2017 (pdf)
Joulukuu   Nimi
5.12.2018 Kelan tilastollinen vuosikirja 2017 (pdf) Suomen virallisen tilaston logo