YK:n ihmisoikeuskomitea

YK:n ihmisoikeuskomitea valvoo kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen (KP-sopimus) noudattamista. Ihmisoikeuskomitea tutkii jäsenvaltioiden määräaikaisraportit ja välittää huolenaiheensa ja suosituksensa jäsenvaltiolle päätelmissään. Ihmisoikeuskomitea vastaanottaa ja käsittelee valtioidenvälisiä valituksia ja yksilövalituksia.

Valituksen voi tehdä

  • kuka tahansa, joka väittää jäsenvaltion loukanneen hänen sopimuksessa turvattuja oikeuksiaan.
  • sellaista jäsenvaltiota vastaan, joka on hyväksynyt komitean toimivallan.
  • kun kaikki kotimaiset oikeuskeinot on ensin käytetty.
  • jos asiaa ei käsitellä samaan aikaan muussa kansainvälisessä menettelyssä.
  • vapaamuotoisesti, mutta sen täytyy olla kirjallinen ja allekirjoitettu.
  • kirjeitse, sähköpostilla tai kiireellisissä tapauksissa faksilla.

Missä tahansa vaiheessa käsittelyä saatuaan valituksen komitea voi pyytää asianomaista jäsenvaltiota tilapäisesti keskeyttämään toimet, joista voi koitua valittajalle peruuttamatonta harmia. Jos komitea päättää, että jäsenvaltio on loukannut sopimuksessa turvattuja oikeuksia, tulee jäsenvaltion ilmoittaa komitealle kolmen kuukauden sisällä, mihin toimiin se on ryhtynyt korjatakseen tilanteen.

Ihmisoikeuskomitea koostuu 18 itsenäisestä asiantuntijasta, jotka jäsenvaltiot valitsevat neljäksi vuodeksi kerrallaan.