Kas olete tulnud Soome tööle? Neid 4 asja tasub Kela toetuste kohta teada!

Õigus Soome sotsiaalkindlustusele põhineb Soomes elamisel või töötamisel. Õigus sotsiaalkindlustusele tähendab, et teil on õigus mõnda Kela toetust saada.


Kui olete tulnud Soome tööle, anname teile 4 nõuannet:

  1. Teil on õigus Soome sotsiaalkindlustusele, kui olete Soomes tööl. Kui töötate Soomes, teatage sellest Kelale. Kui teie töö Soomes kestab vähemalt 6 kuud, võite saada toetusi veel 3 kuu jooksul pärast seda, kui teie töö Soomes on lõppenud.
     
  2. Töösuhte kestus või töötundide arv nädalas ei mõjuta seda, kas teil on õigus saada Kela toetusi. Toetuste saamise õigus oleneb töötasu suurusest, töötasu peab olema vähemalt 723,69 eurot kuus. Teil ei ole vaja oma töötasu suurust või töösuhte kestust ise Kelale teatada.
     
  3. Sotsiaalkindlustuse alla kuulumise kohta ei tehta eraldi otsust. Kela otsustab teie kuulumise sotsiaalkindluse alla siis, kui te toetust taotlete.
     
  4. Kui teil ei ole õigust Kela toetusi saada töötamise alusel, võib teil olla õigus toetusi saada Soomes elamise alusel.