Käsitteet: Tilasto korvatuista resepteistä

Tilastossa käytetyt käsitteet kuvataan Suomen lääketilaston osiossa Suomen lääketilaston käsitteet ja aineistot.