Käsitteet: Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista

Tilastossa käytetyt käsitteet kuvataan Suomen lääketilaston osiossa Suomen lääketilaston käsitteet ja aineistot.