Kansainväliset hakemukset

Käsitellessään kansainvälisiä hakemuksia Kela joutuu usein pyytämään tietoja muiden maiden sosiaaliturvaa toimeenpanevilta laitoksilta, mikä hidastaa käsittelyä. Asiakas voi osaltaan helpottaa käsittelyä antamalla mahdollisimman kattavat tiedot hakutilanteessa ja toimittamalla tarvittavat liitteet joutuisasti.

Muun muassa seuraavissa etuuksissa Kela voi joutua pyytämään lisätietoa esim. toisesta EU-valtiosta ja tämä pidentää etuuden käsittelyaikaa

  • eläkkeet
  • perhe-etuudet
  • työttömyysturva
  • sairauspäiväraha
  • ulkomailla saadun hoidon kustannukset. 

Myös muiden Kelan etuuksien käsittelyaikaan voi vaikuttaa se, että asiakas on muuttanut Suomeen tai pois Suomesta ulkomaille. Tarkempia etuuskohtaisia ohjeita tällaisiin tilanteisiin löydät Kansainväliset tilanteet -sivulta

Esimerkiksi korvauskäsittely ulkomailla saadun hoidon kustannuksista voi kestää useita kuukausia. Myös eläkkeiden käsittelyaika on huomattavasti kansallista pidempi. Kansaneläke ratkaistaan hakijan eläkkeistä viimeisenä. Sitä varten joudutaan odottamaan muiden maiden vahvistettuja vakuutuskausia, Suomen työeläkekausia sekä muiden maiden ja Suomen työeläkehakemusten ratkaisua.