Kansainväliset hakemukset

Käsitellessään kansainvälisiä hakemuksia Kela joutuu usein pyytämään tietoja muiden maiden sosiaaliturvaa toimeenpanevilta laitoksilta, mikä hidastaa käsittelyä. Asiakas voi osaltaan helpottaa käsittelyä antamalla mahdollisimman kattavat tiedot hakutilanteessa ja toimittamalla tarvittavat liitteet joutuisasti.

Korvauskäsittely ulkomailla saadun hoidon kustannuksista voi kestää useita kuukausia. Myös eläkkeiden käsittelyaika on huomattavasti kansallista pidempi. Kansaneläke ratkaistaan hakijan eläkkeistä viimeisenä. Sitä varten joudutaan odottamaan muiden maiden vahvistettuja vakuutuskausia, Suomen työeläkekausia sekä muiden maiden ja Suomen työeläkehakemusten ratkaisua.