Käsittelyn ruuhkautuminen

Joinakin vuodenaikoina Kelaan tulee niin paljon hakemuksia, ettei niitä ehditä käsitellä tavoiteajassa. Näin käy esimerkiksi opintojen alkaessa syyskesällä ja usein myös vuodenvaihteessa, kun etuuden uusi määrä ja verotus lisäävät kysymyksiä. Indeksikorotukset sekä eduskunnan ja valtioneuvoston antamat säädökset etuuksien muutoksista aiheuttavat myös kyselyjä ja ruuhkaa.

Hakemusten ruuhkautumista lisäävät myös juhlapyhät ja henkilökunnan lomat. Kela ei voi palkata lisätyövoimaa lyhyeksi aikaa, sillä ratkaisutyö vaatii pitkän koulutuksen.