Käsittelyn ruuhkautuminen

Joinakin vuodenaikoina Kelaan tulee niin paljon hakemuksia, ettei niitä ehditä käsitellä tavoiteajassa. Näin käy esimerkiksi opintojen alkaessa syyskesällä ja usein myös vuodenvaihteessa, kun etuuden uusi määrä ja verotus lisäävät kysymyksiä. Indeksikorotukset sekä eduskunnan ja valtioneuvoston antamat säädökset etuuksien muutoksista aiheuttavat myös kyselyjä ja ruuhkaa.

Hakemusten ruuhkautumista lisäävät myös juhlapyhät ja henkilökunnan lomat. 

Näin koronaepidemia vaikuttaa hakemusten määrään

Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi joitakin Kelan etuuksia haetaan aiempaa enemmän. Hakemusten määrä merkittävimmissä toimeentuloa tukevissa etuuksissa on kasvanut.

Tällä sivulla on kuvattu Kelaan saapuneiden hakemusten määrä näissä etuuksissa. Kuvassa näkyvät myös avoinna olevat eli vielä ratkaisemattomat hakemukset. Lukuja voi tarkastella viikkokohtaisesti.

Kuvio päivitetään viikoittain ja se julkaistaan joka maanantai sekä suomeksi että ruotsiksi.

Saapuneet ja avoimet hakemukset viikoilla 43–47/2021 (infogram.com)