Suomi.fi korvaa Katso-palvelun Kelan asiointipalveluissa

Kaikissa Kelan työnantaja-asiakkaiden ja yhteistyökumppanien asiointipalveluissa on jo siirrytty Katso-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen (tarkista aikataulu). Vahvan tunnistuksen välineitä ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti.

Vaikka Suomi.fi-tunnistus on käytössä, osa asiointipalveluista pystyy vielä hyödyntämään Katso-palvelussa olevia valtuutuksia 2020 loppuun asti. Kelan asiointipalvelujen käyttäjien on kuitenkin hankittava Suomi.fi-valtuudet mahdollisimman pian, sillä Katso-palvelu poistuu kokonaan käytöstä viimeistään vuodenvaihteessa 2020.

Huomio

Kelan asiointipalvelujen käyttäjien on hankittava Suomi.fi-valtuudet mahdollisimman pian. Ilman uusia Suomi.fi-valtuuksia et voi käyttää asiointipalveluja vuoden vaihteen jälkeen.

Toimi nyt!

 

Organisaation puolesta asiointi vaatii valtuutuksen

Jos henkilöllä on rekisteritietojen perusteella oikeus edustaa yritystä tai yhdistystä yksin, hän voi hoitaa yrityksen tai yhdistyksen asioita Kelan asiointipalveluissa asemansa perusteella. Kaikilla muilla yrityksen tai yhdistyksen asioita hoitaville henkilöillä pitää olla oman organisaation antamat valtuudet (asiointivaltuus tai edustamisvaltuus) Kela-asioiden hoitamiseen.

Kelan asiointipalveluja käyttävät tarvitsevat valtuutuksen niiltä organisaatioilta, joiden asioita he palveluissa hoitavat. Tarkista, mitä valtuuksia tarvitaan Kela-asiointiin työnantajien asiointipalveluissa ja yhteistyökumppanien asiointipalveluissa.

Kunkin asian hoitoon tarvittavat valtuudet voi antaa Suomi.fin Valtuudet-palvelussa (Kuva 1). Osa organisaatioista antaa valtuutusoikeuden virkailijavaltuuttamispalvelussa ennen kuin pääse käyttämään omatoimisesti Valtuudet-palvelua.

Kuva 1. Yritys tai yhdistys antaa toimihenkilölleen asiointivaltuuden, joka kattaa yhden tai useita valtuusasioita.

Valtuuttaja voi rajata asiointipalvelun käytön vain niihin asioihin, joita kukin henkilö työtehtävässään tarvitsee. Osan valtuuksista voi edelleen rajata koskemaan vain tiettyjä organisaatioita Y-tunnuspohjaisella rajaustarkenteella tai niiden osia aliorganisaatiotunnuksella. Rajaaminen voi olla tarpeellista esimerkiksi silloin, kun yritys valtuuttaa toisen yrityksen hoitamaan tiettyjä asioita (Kuva 2). Asiointipalvelukohtaisilla sivuilla kerrotaan tarkemmin rajaustarkenteiden käytöstä.

 

 

Kuva 2. Organisaatio valtuuttaa toisen yrityksen toimimaan puolestaan antamalla asiointivaltuuden toiselle yritykselle. Valtuutetun yrityksen edustaja voi antaa saamansa valtuusasiat edustamisvaltuutena omalle toimihenkilölleen rajaamalla sen koskemaan vain tiettyjä organisaatioita.

 

Kuka voi hoitaa yrityksen tai yhdistyksen asioita asemansa perusteella?

 

Kelan asiointipalvelujen käyttö

Yritysten ja yhdistysten vastuuhenkilöt voivat käyttää Kelan asiointipalveluja ilman valtuutusta asemansa perusteella. Tällaisia ovat julkiseen rekisteriin, kuten kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) rekisteröidyt henkilöt , joilla on seuraava asema:

  •  elinkeinonharjoittaja
  •  selvitysmies
  •  toimitusjohtaja
  •  toimitusjohtajan sijainen
  •  varatoimitusjohtaja
  •  osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Kun henkilö hoitaa toisen yrityksen Kela-asioita, hän tarvitsee valtuutuksen edustamisvaltuutena (kuva 2).  Yrityksen tai yhdistyksen vastuuhenkilön tulee antaa edustamisvaltuus myös itselleen, jos hän hoitaa toisen yrityksen asioita Kelan asiointipalvelussa.

Suomi.fi-valtuudet –palvelun käyttö

Tutustu Suomi.fi-sivuilla siihen, kuka voi antaa valtuuksia yrityksen tai yhdistyksen asioiden hoitamiseen ilman valtuutusta ja miten esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja voi valtuuttaa valtuusasioiden antamisen alaiselleen.

Yhteisöt, joiden nimenkirjoittajatietoa ei ole julkisissa rekistereissä, antavat valtuutusoikeuden valtuushakemuksella virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Katso-roolit toimivat vielä vähän aikaa, mutta uusille työntekijöille kannattaa antaa suoraan Suomi.fi-valtuudet. Kun kaikilla Kelan asiointipalvelujen käyttäjillä on oikeanlaiset Suomi.fi-valtuudet, Katso-roolien ylläpidon voi lopettaa.

Ulkomaalaisten valtuuttaminen Kelan asiointipalvelujen käyttöön edellyttää sitä, että ulkomaalainen henkilö rekisteröi itselleen ulkomaalaisen tunnisteen (UID)Finnish Authenticator -tunnistuspalvelussa ja todentaa henkilöllisyytensä Finnish Authenticator -sovelluksen avulla.

Webinaari Katsosta Suomi.fi-palveluihin (DVV)

Webinaari alkaa 18 minuutin kohdalta.

Lue lisää