Suomi.fi korvaa Katso-palvelut Kelan asiointipalveluissa

Kelassa tunnistetaan Katso-palvelun avulla käyttäjät työnantajien ja yhteistyökumppaneiden asiointipalveluissa sekä Kanta-palvelujen ekstranetissä.

Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2020 aikana. Katso-palvelun valtuutustoiminnot korvataan Suomi.fi-valtuuksilla vaiheittain 2020 aikana. Se korvataan Väestörekisterikeskuksen ylläpitämillä Suomi.fi-valtuuksilla ja Suomi.fi-tunnistuksella.

Suomi.fi-tunnistus perustuu vahvaan tunnistamiseen. Käyttäjä voi tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jokaisessa Katso-tunnistautumista käyttävässä organisaatiossa on huolehdittava, että palvelun käyttäjillä on käytössään vahva tunnistusväline viimeistään, kun käytettävä asiointipalvelu siirtyy Suomi.fi-tunnistukseen. Tarkista aikataulu, milloin Kelan eri asiointipalvelut siirtyvät Katso-tunnistautumisesta Suomi.fihin.

Suomi.fin käyttö organisaation puolesta asiointiin vaatii valtuutuksen

Nyt käytössä olevasta Katso-palvelusta ei siirry käyttöoikeusrooleja tai muita tietoja automaattisesti Suomi.fihin, vaan palvelua hyödyntävän organisaation on valtuutettava haluamansa henkilöt asioimaan Kelan asiointipalveluissa.

Oikeus palvelujen käyttöön perustuu kaupparekisteristä saatavaan ajantasaiseen nimenkirjoittajatietoon tai muulla tavalla osoitettuun oikeuteen edustaa organisaatiota sekä uuteen valtuusrekisteriin kirjattuihin kunkin asiointipalvelun käyttöön oikeutettaviin valtuuskoodeihin.  Ne korvaavat Katso-palvelun valtuustoiminnot.

Yksityiset yritykset

Yritysten nimenkirjoittaja voi tarkistaa omat tietonsa kirjautumalla Suomi.fihin. Toinen henkilö voi tarkistaa tiedot tilaamalla rekisteriotteen. Kun nimenkirjoittajan tiedot ovat ajan tasalla, hän voi valtuuttaa Suomi.fissä toisen yrityksen tai henkilön asioimaan Kelan asiointipalveluissa puolestaan Suomi.fin Valtuudet -palvelussa.

Muut organisaatiot

Julkis- ja muissa sellaisissa organisaatioissa, joiden nimenkirjoittajaa ei ole merkitty julkiseen rekisteriin, valtuutuksen antaminen ja hyväksyminen tehdään Suomi.fi-valtuuksien virkailijatoiminnoilla. Virkailijatoiminnot otetaan käyttöön vuoden 2020 puolella.

Virkailijatoimintoja tulevat käyttämään esimerkiksi julkiset organisaatiot, seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät ja ulkomaiset yritykset.

Kun henkilölle on rekisteröity tällaisen organisaation valtuutusoikeus, nämä voivat antaa valtuuksia organisaation asioiden hoitamista varten.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Kela tiedottaa ja ohjeistaa palveluntuottajia suomi.fi-tunnistautumiseen siirtymisestä loka-marraskuun aikana.

Asiointi organisaation nimissä

Kun henkilölle on annettu valtuutus Suomi.fi-valtuuksissa, hän voi asioida organisaation nimissä. Asiointipalveluihin tunnistaudutaan aina henkilökohtaisella tunnistusvälineellä.

KATSO-valtuuksia tarvitaan vielä usein

Jos organisaatio ei pysty vielä antamaan Suomi.fi-valtuuksia, tarvitaan edelleen Katso-valtuuksia ja -rooleja.  Suomi.fin Valtuudet-palvelu hakee Katso-palvelusta voimassa olevat roolit asiointipalveluun kirjautuneen henkilön henkilötunnuksen perusteella.  Valtuudet-palvelu muuntaa Katso-roolit Valtuudet-palvelun valtuuskoodeiksi.  Tämän vuoksi myös uusille asiointipalvelun käyttäjille pitää perustaa Katso-tunniste ja antaa tarvittavat Katso-roolit siihen asti, että Valtuudet-palvelun käyttö tulee mahdolliseksi.

Valtuuskoodit

Kela julkaisee tiedot eri asiointipalveluissa tarvittavista valtuuskoodeista kela.fi-sivuilla sitä mukaa, kun niitä voi pyytää ja antaa Suomi.fi-palvelussa.   Tietojen avulla valtuuskoodin antaja voi kerrata, missä tehtävässä valtuuskoodia tarvitaan ja mitä asioita sen saaja voi Kelan palvelussa tehdä.

Tutustu ohjeisiin

Lue lisää