Suomi.fi korvaa Katso-palvelun Kelan asiointipalveluissa

Katso-palvelu poistuu käytöstä marraskuussa 2020. Useimmissa Kelan työnantaja-asiakkaiden ja yhteistyökumppanien asiointipalveluissa on jo siirrytty Katso-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen. Katso-tunnistusta käyttää vielä muutama asiointipalvelu. Ne siirtyvät Suomi.fi-palvelun tarjoamiin vahvan tunnistautumisen tapoihin vuoden 2020 syksyyn mennessä (tarkista aikataulu). Vahvan tunnistuksen välineitä ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti.

Myös Katso-palvelun valtuutustoiminnot korvataan Suomi.fin vastaavilla toiminnoilla vuoden 2020 aikana. Katso-valtuutus on kuitenkin toistaiseksi osittain käytössä, koska kaikki käyttäjät eivät voi vielä saada valtuuksia Suomi.fi-palvelussa.

Huolehdi, että asiointia hoitavilla henkilöillä on valtuudet Kela-asioiden hoitamista varten.

 

Organisaation puolesta asiointi vaatii valtuutuksen

Jos henkilöllä on rekisteritietojen perusteella oikeus edustaa yritystä tai yhdistystä yksin, hän voi hoitaa yrityksen tai yhdistyksen asioita Kelan asiointipalveluissa asemansa perusteella. Kaikilla muilla yrityksen tai yhdistyksen asioita hoitaville henkilöillä pitää valtuudet Kela-asioiden hoitamiseen.

Kelan asiointipalveluja käyttävät tarvitsevat valtuutuksen niiltä organisaatioilta, joiden asioita he palveluissa hoitavat. Kunkin asian hoitoon tarvittavat valtuudet voi antaa Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. (Kuva 1)

Kuva 1. Yritys tai yhdistys antaa toimihenkilölleen asiointivaltuuden, joka kattaa yhden tai useita valtuusasioita.

Yritykset ja yhdistykset voivat antaa valtuuksia asioidensa hoitamista varten jo nyt, mutta muut kuin yritykset ja yhdistykset voivat antaa valtuuksia vasta kesäkuusta 2020 alkaen, kun Suomi.fi-palvelut valmistuvat. Lue tarkemmin palvelujen valmistumisesta Suomi.fi-sivuilta.

Kunkin Kela-asian hoitamiseen tarvitaan omat valtuutensa. Valtuuttaja voi rajata asiointipalvelun käytön vain niihin asioihin, joita kukin henkilö työtehtävässään tarvitsee.

Valtuutta voi joissakin tilanteissa rajata Y-tunnuspohjaisella rajaustarkenteella tai aliorganisaatiotunnuksella. (Kuva 2) Asiointipalvelukohtaisilla sivuilla kerrotaan tarkemmin rajaustarkenteiden käytöstä. 

Kuva 2. Organisaatio valtuuttaa toisen yrityksen toimimaan puolestaan antamalla asiointivaltuuden toiselle yritykselle. Valtuutetun yrityksen edustaja voi antaa saamansa valtuusasiat edustamisvaltuutena omalle toimihenkilölleen rajaamalla sen koskemaan vain tiettyjä organisaatioita.

Tarkista, mitä valtuuksia tarvitaan Kela-asiointiin työnantajien asiointipalveluissa ja yhteistyökumppanien asiointipalveluissa.

Kuka voi hoitaa yrityksen tai yhdistyksen asioita asemansa perusteella?

Kelan asiointipalvelujen käyttö

Yritysten ja yhdistysten vastuuhenkilöt voivat käyttää Kelan asiointipalveluja ilman valtuutusta asemansa perusteella. Tällaisia ovat julkiseen rekisteriin, kuten kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) rekisteröidyt henkilöt , joilla on seuraava asema:

  •  elinkeinonharjoittaja
  •  selvitysmies
  •  toimitusjohtaja
  •  toimitusjohtajan sijainen
  •  varatoimitusjohtaja
  •  osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Edellä mainitut henkilöt tarvitsevat kuitenkin valtuudet sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän (EESSI) käyttöön.

Suomi.fi-valtuudet –palvelun käyttö

Tutustu Suomi.fi-sivuilla siihen, kuka voi antaa valtuuksia yrityksen tai yhdistyksen asioiden hoitamiseen ilman valtuutusta ja miten esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja voi valtuuttaa valtuusasioiden antamisen alaiselleen.

KATSO-valtuuksia tarvitaan edelleen

Jos organisaatio ei pysty vielä antamaan Suomi.fi-valtuuksia, organisaation asioita hoitavilla pitää edelleen olla Katso-tunnisteet ja niihin liittyvät Katso-roolit. Siirtymäaikana useimmat Kelan asiointipalvelut toimivat niin, että Suomi.fin Valtuudet-palvelu hakee Katso-palvelusta voimassa olevat roolit asiointipalveluun kirjautuneen henkilön henkilötunnuksen perusteella. Valtuudet-palvelu muuntaa Katso-roolit Valtuudet-palvelun valtuusasioiksi.

Joissakin tilanteissa uusille asiointipalvelun käyttäjille pitää perustaa Katso-tunniste ja antaa tarvittavat Katso-roolit siihen asti, että Suomi.fi-valtuuksien käyttäminen tulee mahdolliseksi. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun uusi toimihenkilö alkaa hoitaa kunnan asioita. Kun kaikilla Kelan asiointipalvelujen käyttäjillä on oikeanlaiset Suomi.fi-valtuudet, Katso-roolien ylläpidon voi lopettaa.

Lue lisää