Suomi.fi korvaa Katso-palvelun Kelan asiointipalveluissa

Katso-palvelu poistuu käytöstä viimeistään vuodenvaihteessa 2020. Useimmissa Kelan työnantaja-asiakkaiden ja yhteistyökumppanien asiointipalveluissa on jo siirrytty Katso-tunnistuksesta Suomi.fi-tunnistukseen. Katso-tunnistusta käyttää vielä muutama asiointipalvelu. Ne siirtyvät Suomi.fi-palvelun tarjoamiin vahvan tunnistautumisen tapoihin vuoden 2020 syksyyn mennessä (tarkista aikataulu). Vahvan tunnistuksen välineitä ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti.

Myös Katso-palvelun valtuutustoiminnot korvataan Suomi.fin vastaavilla toiminnoilla vuoden 2020 aikana. Katso-valtuutus on kuitenkin osittain käytössä loppuvuoteen asti.

Huomio

Huolehdi, että asiointia hoitavilla henkilöillä on valtuudet Kela-asioiden hoitamista varten.

 

Organisaation puolesta asiointi vaatii valtuutuksen

Jos henkilöllä on rekisteritietojen perusteella oikeus edustaa yritystä tai yhdistystä yksin, hän voi hoitaa yrityksen tai yhdistyksen asioita Kelan asiointipalveluissa asemansa perusteella. Kaikilla muilla yrityksen tai yhdistyksen asioita hoitaville henkilöillä pitää valtuudet Kela-asioiden hoitamiseen.

Kelan asiointipalveluja käyttävät tarvitsevat valtuutuksen niiltä organisaatioilta, joiden asioita he palveluissa hoitavat. Kunkin asian hoitoon tarvittavat valtuudet voi antaa Suomi.fin Valtuudet-palvelussa (Kuva 1). Osa organisaatioista antaa valtuutusoikeuden virkailijavaltuuttamispalvelussa ennen kuin pääse käyttämään omatoimisesti Valtuudet-palvelua.

Kuva 1. Yritys tai yhdistys antaa toimihenkilölleen asiointivaltuuden, joka kattaa yhden tai useita valtuusasioita.

Valtuuttaja voi rajata asiointipalvelun käytön vain niihin asioihin, joita kukin henkilö työtehtävässään tarvitsee. Osan valtuuksista voi edelleen rajata koskemaan vain tiettyjä organisaatioita tai niiden osia Y-tunnuspohjaisella rajaustarkenteella tai aliorganisaatiotunnuksella. Tämä voi olla tarpeellista esimerkiksi silloin, kun yritys valtuuttaa toisen yrityksen hoitamaan tiettyjä asioita (Kuva 2). Asiointipalvelukohtaisilla sivuilla kerrotaan tarkemmin rajaustarkenteiden käytöstä.

Kuva 2. Organisaatio valtuuttaa toisen yrityksen toimimaan puolestaan antamalla asiointivaltuuden toiselle yritykselle. Valtuutetun yrityksen edustaja voi antaa saamansa valtuusasiat edustamisvaltuutena omalle toimihenkilölleen rajaamalla sen koskemaan vain tiettyjä organisaatioita.

Tarkista, mitä valtuuksia tarvitaan Kela-asiointiin työnantajien asiointipalveluissa ja yhteistyökumppanien asiointipalveluissa.

Kuka voi hoitaa yrityksen tai yhdistyksen asioita asemansa perusteella?

 

Kelan asiointipalvelujen käyttö

Yritysten ja yhdistysten vastuuhenkilöt voivat käyttää Kelan asiointipalveluja ilman valtuutusta asemansa perusteella. Tällaisia ovat julkiseen rekisteriin, kuten kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) rekisteröidyt henkilöt , joilla on seuraava asema:

  •  elinkeinonharjoittaja
  •  selvitysmies
  •  toimitusjohtaja
  •  toimitusjohtajan sijainen
  •  varatoimitusjohtaja
  •  osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Edellä mainitut henkilöt tarvitsevat kuitenkin valtuudet sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän (EESSI) käyttöön.

Suomi.fi-valtuudet –palvelun käyttö

Tutustu Suomi.fi-sivuilla siihen, kuka voi antaa valtuuksia yrityksen tai yhdistyksen asioiden hoitamiseen ilman valtuutusta ja miten esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja voi valtuuttaa valtuusasioiden antamisen alaiselleen.

Kaikki organisaatiot voivat kesäkuusta 2020 alkaen antaa Suomi.fi-valtuuksia joko suoraan tai valtuutta tarvitsevan pyynnöstä. Yhteisöt, joiden nimenkirjoittajatietoa ei ole julkisissa rekistereissä, antavat valtuutusoikeuden virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Joissakin tilanteissa uusille asiointipalvelun käyttäjille pitää perustaa Katso-tunniste ja antaa tarvittavat Katso-roolit siihen asti, että Suomi.fi-tunnistus ja -valtuuksien käyttäminen tulee mahdolliseksi. Tällainen tilanne on esimerkiksi 26.9. asti Kelmun ja Työnantajan asiointipalvelun käyttäjillä. Kun kaikilla Kelan asiointipalvelujen käyttäjillä on oikeanlaiset Suomi.fi-valtuudet, Katso-roolien ylläpidon voi lopettaa.

Ulkomaalaisten valtuuttaminen Kelan asiointipalvelujen käyttöön edellyttää sitä, että ulkomaalainen henkilö rekisteröi itselleen ulkomaalaisen tunnisteen (UID)Finnish Authenticator -tunnistuspalvelussa ja todentaa henkilöllisyytensä Finnish Authenticator -sovelluksen avulla.

Lue lisää