Suomi.fi korvaa Katso-palvelut Kelan asiointipalveluissa

Kelassa tunnistetaan Katso-palvelun avulla käyttäjät työnantajien ja yhteistyökumppaneiden asiointipalveluissa sekä Kanta-palvelujen ekstranetissä.

Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2019 lopussa, ja sen korvaa Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä Suomi.fi. Suomi.fi otetaan Kelassa käyttöön syksyllä. Suomi.fi-tunnistus perustuu vahvaan tunnistamiseen. Käyttäjä voi tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai eIDAS-tunnistusvälineellä.

Suomi.fin käyttö organisaation puolesta asiointiin vaatii valtuutuksen

Nyt käytössä olevasta Katso-palvelusta ei siirry käyttöoikeusrooleja tai muita tietoja automaattisesti Suomi.fihin, vaan palvelua hyödyntävän organisaation on valtuutettava haluamansa henkilöt asioimaan Kelan asiointipalveluissa.

Oikeus palvelujen käyttöön perustuu kaupparekisteristä saatavaan ajantasaiseen nimenkirjoittajatietoon tai muulla tavalla osoitettuun oikeuteen edustaa organisaatiota sekä uuteen valtuusrekisteriin kirjattuihin kunkin asiointipalvelun käyttöön oikeutettaviin valtuuskoodeihin.  Ne korvaavat Katso-palvelun valtuustoiminnot.

Yritysten nimenkirjoittaja voi tarkistaa omat tietonsa kirjautumalla Suomi.fihin. Toinen henkilö voi tarkistaa tiedot tilaamalla rekisteriotteen. Kun nimenkirjoittajan tiedot ovat ajan tasalla, voi Suomi.fissä hakea ja myöntää valtuutuksia Kelan asiointipalveluja varten. Yrityksen nimenkirjoittaja myöntää valtuudet ja hyväksyy saamansa valtuutuspyynnöt.  

Yritysten kannattaa varmistaa, että kaupparekisterissä on oikeat tiedot organisaation edustamiseen oikeutetuista henkilöistä, jotta valtuutusten hakeminen ja myöntäminen Kelan asiointipalveluja varten sujuu ongelmitta.

Muut organisaatiot

Julkis- ja muissa sellaisissa organisaatioissa, joiden nimenkirjoittajaa ei ole merkitty julkiseen rekisteriin, valtuutuksen antaminen ja hyväksyminen tehdään Suomi.fi-valtuuksien virkailijatoiminnoilla. Virkailijatoiminnot otetaan käyttöön syksyllä 2019.

Virkailijatoimintoja tulevat käyttämään esimerkiksi julkiset organisaatiot, seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät ja ulkomaiset yritykset.

Ulkomaisten yritysten puolesta asioimiseen voi valtuuttaa syksystä alkaen Suomi.fi-valtuuksien virkailijatoiminnoilla, joita myös esimerkiksi kunnat ja oppilaitokset käyttävät.

Kun henkilölle on rekisteröity tällaisen organisaation valtuutusoikeus, hän voi myöntää organisaation nimissä valtuuskoodeja toiselle organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle samaan tapaan kuin nimenkirjoitusoikeudellinen voi myöntää niitä yrityksissä.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Tällä hetkellä on selvittelyssä toisenlainen suomi.fi-kirjautumistapa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin.

Asiointi organisaation nimissä

Kun henkilölle on annettu valtuutus Suomi.fi-valtuuksissa, hän voi asioida organisaation nimissä. Asiointipalveluihin tunnistaudutaan aina henkilökohtaisella tunnistusvälineellä.

Valtuuskoodit

Kela julkaisee tiedot eri asiointipalveluissa tarvittavista valtuuskoodeista kela.fi-sivuilla sitä mukaa, kun niitä voi hakea ja myöntää Suomi.fi-palvelussa.   Tietojen avulla valtuuskoodin myöntäjä voi kerrata, missä tehtävässä valtuuskoodia tarvitaan ja mitä asioita sen saaja voi Kelan palvelussa tehdä.

Jos nimenkirjoittajaa ei ole rekisterissä

Julkisorganisaatioissa valtuutuksen antaminen ja hyväksyminen tehdään virkailijatoiminnoilla, jotka otetaan käyttöön myöhemmin tänä vuonna. Sama menettely koskee myös kaikkia niitä organisaatioita, joiden nimenkirjoittajaa ei ole PRH:n rekistereissä. 

Kun henkilölle on rekisteröity tällaisen organisaation valtuutusoikeus,  hän voi myöntää organisaation nimissä valtuuskoodeja toiselle organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle samaan tapaan kuin nimenkirjoitusoikeudellinen voi myöntää niitä yrityksissä.

Kela siirtyy käyttämään Suomi.fi-valtuuksia ja tunnistautumista syksyllä 2019.

Lue lisää