KauKoIkä -hanke

Hankkeessa selvitetään akuutin sairaalahoidon jälkeen toteutetun kotikuntoutuksen yhteyttä ikääntyneiden lonkkamurtuma- ja hauraus-raihnaisuusoireyhtymää sairastavien potilaiden toimintakykyyn ja palvelutarpeeseen.

Hankkeessa tutkitaan HRO:n tai lonkkamurtuman kokeneiden ikääntyneiden potilaiden kotona toteutettavan, yksilöllisesti suunnitellun fysioterapian vaikutusta terveydentilaan, toimintakykyyn, kotona pärjäämiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttöön.

Hankkeen toteuttaa Eksote vuosien 2015-2019 aikana. Lisätietoa KauKoIkä -hankkeesta löydät Kuntoutusportin Tutkimus- ja hanketietokannasta sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Käynnissä olevista kehittämishankkeista.

 

Linkit