Tutkimusohjelma 2017–2020

Tutkittua tietoa sosiaaliturvan kehittämiseen

Olemme vahva sosiaali- ja terveyspolitiikan osaaja ja arvostettu toimija, joka tuottaa päätöksenteon tueksi luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa sosiaaliturvajärjestelmästä.

Tutkimuskohteitamme ovat

  • sosiaaliturva elämän eri vaiheissa ja tilanteissa
  • Kelan hallinnoimat etuudet
  • Kelan asiakaspalvelu
  • Kelan asiakkaat sekä
  • Kela työyhteisönä.

Lisäksi koordinoimme Kelassa tehtävää muuta tutkimusta. Tutkimustoimintamme tavoitteena on arvioida ja kehittää sosiaaliturvaa sekä Kelan etuuksia ja toimintaa.

Lähestymme tutkimuskysymyksiä monitieteisesti, kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti huomioiden samalla toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutokset. Työssämme huomioimme yhteiskunnallisen kehityksen megatrendejä, joita ovat esimerkiksi taloudellisten voimavarojen niukkeneminen, väestön ikääntyminen, kotihoidon kehittäminen, perherakenteen muutos, kestävä hyvinvointi, maahanmuutto, kansainvälistyminen, työn muutos, digitalisaatio sekä terveysteknologian kehitys ja kasvava yksilöllisyys.

Laajan näkökulman saamiseksi seuraamme sosiaali- ja terveyspolitiikan kansainvälistä kehitystä ja teemme kansainvälisiä vertailuja. Tutkimuksessamme kiinnitämme huomiota kansalais- ja asiakasnäkökulmaan sekä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen.