Kehittämistoiminnan hankkeiden rahoituksesta

Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja voidaan käyttää sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Kehittämistoiminnan rahoitusta valvoo sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntoutusasiain neuvottelukunta ja Kelan hallitus. Rahoituksen myöntäminen perustuu vuosittain laadittavaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kolmivuotissuunnitelmaan ja sosiaali- ja terveysministeriön linjauksiin.

Kuntoutuksen kehittämistoiminta suunnataan Kelan toteuttaman kuntoutuksen keskeisiin palveluihin. Kehittämistoiminta voi kohdentua myös yhteiskunnallisesti merkittäville kuntoutuksen alueille, jotka sijoittuvat Kelan kuntoutuksen, terveydenhuollon ja kolmannen sektorin rajapinnoille.

Kehittämistoimintaan liittyy selkeä kehittämistehtävä, jota arvioidaan tutkimuksen tai selvityksen avulla.

Kehittämishankkeiden hakeminen

Rahoitusta voivat hakea julkisen sektorin toimijat ja muut julkiset yhteisöt tai kuntoutuspalvelujen tuottajat. Rahoitusta ei myönnetä yksityisille henkilöille.

Kehittämistoiminnan rahoituksen hakuohjeet löytyvät hakuoppaasta.

Usein kysyttyä

Kehittämistoiminnan rahoitusta haetaan lähettämällä

 • täytetty KKRL 12§ kehittämishankkeiden rahoitushakemus
 • kustannusarvio
 • hankesuunnitelma (ohje hakuoppaassa)

Hakemus liitteineen tulee lähettää määräpäivään mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kela.fi. Puutteellisesti täytettyjä tai hakuajasta myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuaika päättyy 31.3.2019.

Hankehakemusten valintakriteerit

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen kehittämistoiminnan rahoitusta voidaan myöntää kehittämistoimintaan kohdennetun rahamäärän puitteissa hankehakemuksille, joissa täyttyvät seuraavat ehdot:

 • kehittämistoiminta on relevanttia Kelan kuntoutuksen kannalta tai
 • kehittämistoiminta kohdentuu yhteiskunnallisesti merkittäville kuntoutuksen alueille, jotka sijoittuvat eri järjestelmien rajapinnoille
 • hakemuksen hankesuunnitelma sisältää suunnitelman toiminnan vakiinnuttamisesta ja ehdotuksen toiminnan pysyvästä rahoituksesta (esim. kunnat, Kela)
 • kehittämishankkeen tulosten tulee olla kaikkien saatavilla hankkeen päättyessä
 • Kelalla tulee olla realistiset mahdollisuudet osallistua kehittämishankkeeseen

Tavallisimmat esteet rahoituksen myöntämiselle

Kehittämistoiminnan rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä, jos

 • kehittämishanke kohdistuu selvästi toisen kuntoutusta järjestävän tahon, kuten julkisen terveydenhuollon palveluihin.
 • kehittämishankkeena tarjottavan kuntoutuksen soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta on jo olemassa luotettavaa tietoa.
 • vastaava tai vaihtoehtoinen palvelu on olemassa tai vastaavan palvelun kehittäminen tai tutkimus on käynnissä Kelan tai muun tahon rahoittamana.
 • kehittämishanke on epärealistinen.
 • hanke tähtää hakijatahon liiketoimintaan tulevan tuotteen tai palvelun kehittämistyöhön (rekisteröity tavaramerkki)
 • haku kohdistuu opinnäytetyön tekemisen rahoittamiseen
 • hakemus on puutteellinen