Kela máksán ealáhagat

Juos it oaččo bargoealáhaga dahje dat lea uhcci, Kela máksá dutnje álbmotealáhaga. Kela máksá maiddái dáhkádusealáhaga, juos eará ealáhagat báhcet uhccin dahje it oaččo eará ealáhagaid.

Álbmotealáhat

Sáhtát oažžut álbmotealáhaga dievas meari dalle, juos it oaččo olláge bargoealáhagaid dahje oaččut daid eanemustá sulaid 56 e/mb. Juos oaččut eanet bargoealáhagaid, de álbmotealáhat lea uhcit dahje it oaččo dan olláge.

Álbmotealáhaga dievas mearri lea sulaid 665 e/mb. Juos dus lea náittosguoibmi dahje rabas guoibmi dahje orut registrerejuvvon párragaskavuođas, álbmotealáhaga dievas mearri lea sulaid 594 e/mb.

Álbmotealáhat sáhttá leat uhcit, juos leat váldán boarrásiidealáhaga áraduvvon ealáhahkan ovdal go leat deavdán 65 jagi. Álbmotealáhat sáhttá leat uhcit maiddái dalle, juos leat ássan olgoriikkain. Juos fárret olgoriikii, dat sáhttá váikkuhit álbmotealáhahkii, man oaččut. Jeara Kela bálvalannummiris, mo olgoriikkain orrun váikkuha álbmotealáhahkii. Bálvalannummir lea 020 634 0200.

Álbmotealáhaga uhcidit

 • bargoealáhagat
 • eará ealáhagat ja buhtadusat, maid don oaččut.

Álbmotealáhaga eai uhcit

 • beallelačča boađut
 • máná dikšuma áigge čoggon ealáhat
 • stuđerema áigge čoggon ealáhat
 • bargonávccahisvuođaealáhaga geardebajádus.

Kela ealáhagain ja bargoealáhagain gessojuvvo vearru.

Álbmotealáhaga boahtoráját

Álbmotealáhaga ii gánnet ohcat, juos eará ealáhagat ja buhtadusat mannet boahtorájáid badjel.

Kela addá mearrádusa álbmotealáhagas dahje dáhkádusealáhagas easkka dalle, go lea čielggas, man olu oaččut eará ealáhagaid.

Sáhtát oažžut álbmotealáhaga, juos du eará álbmotealáhahkii váikkuheaddji ealáhagat ja buhtadusat, maid leat ožžon, leat uhcibut go čuovvovaš boahtoráját:

 • bárragottis ealli sulaid 1 231 e/mb
 • okto ássi sulaid 1 373 e/mb.

Boahtoráját dárkkuhit bruttoboađuid dahjege boađuid, main ii leat gessojuvvon vearru. Boahtoráját sáhttet leat uhcit, juos leat ássan olgoriikkain.

Loga lasi Kela ealáhagaid sturrodagain ja boahtorájiin neahtas (suomagillii).

Dáhkádusealáhat

Kela máksá dutnje dáhkádusealáhaga, juos du eará ealáhagat báhcet uhccin dahje it oaččo eará ealáhaga. Dáhkádusealáhaga sáhttá oažžut dušše Suomas ássi ealáhatolmmoš. Dan sáhttá oažžut, go lea ássan Suomas unnimustá 3 jagi.

Dáhkádusealáhaga dievas mearri lea sulaid 838 e/mb. Juos it oaččo olláge eará ealáhagaid, oaččut dievasmearálaš dáhkádusealáhaga.

Dáhkádusealáhat lea goittotge uhcit, juos leat ohcan ovdal ealáhatagi áraduvvon boarrásiidealáhaga. Dalle sáhttá geavvat nu, ahte it oaččo dáhkádusealáhaga.

Dáhkádusealáhaga uhcidit maiddái

 • álbmotealáhat
 • bargoealáhagat
 • leaskkaidealáhagat
 • eará ealáhagat, maid don oaččut.

Dat geahpeduvvojit dievasmearálažžan olles dáhkádusealáhagas.

Dáhkádusealáhaga eai uhcit ovdamearkka dihte dikšundoarjja, ássandoarjja, bargoboađut, opmodat dahje beallelačča opmodat.

Juos oaččut bargonávccahisvuođaealáhaga, du bargoboađut sáhttet goittotge geahpedit bargonávccahisvuođaealáhaga.

Bearašgaskavuođat eai váikkut dáhkádusealáhaga mearrái.

Jeara Kela bálvalannummiris, mo olgoriikkain orrun váikkuha dáhkádusealáhahkii. Bálvalannummir lea 020 634 0200.

Loga lasi dáhkádusealáhaga ohcamis (suomagillii).