Mallisopimus kuntalisää varten

Kun luonnostelet kuntalisäsopimusta, käytä mallinasi kuntalisän mallisopimuspohjaa: