Ohjeita kuntalisäsopimuksen tekijälle

  • Ota yhteys Kelan vakuutuspiiriin tai lähetä sähköpostia osoitteeseen ettlastenhoidontuki@kela.fi jo luonnostellessasi uutta kuntalisäsopimusta ja kerro tulevan sopimuksen sisällöstä.
  • Käytä mallinasi kuntalisän mallisopimuspohjaa, kun luonnostelet sopimusta.
  • Kirjaa kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen korotuksena maksettavaa kuntalisää koskevat tiedot samaan sopimukseen ja määrittele sopimukselle voimassaoloaika.
  • Jos et ole täysin varma siitä, voidaanko sopimus panna toimeen, lähetä sopimusluonnos Kelaan tarkistettavaksi esimerkiksi sähköpostilla, ennen kuin toimitat lopullisen sopimusversion.
  • Älä kirjaa sopimukseen sellaisia ehtoja, joita ei ole mallisopimuksessa. Jos sinulla on kysyttävää kuntalisän ehdoista, ota yhteyttä Kelaan.
  • Toimita Kelalle kaksi alkuperäistä kunnan edustajan/edustajien allekirjoittamaa sopimusta viimeistään kaksi kuukautta ennen sopimuksen haluttua voimaantuloaikaa.
  • Saat takaisin toisen sopimuksen, jossa on Kelan edustajien allekirjoitus.
  • Kuntalisää ei makseta eikä toimeenpanna takautuvasti.