Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutukset asiakkaalle – Muutos-hankkeen tuloksia

Aika: 26.11.2019 klo 9.30–16.00
Paikka: Kelan päätalo (Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki) tai verkko

#muutoshanke
#kuntoutus

Kelan Muutos-hankkeen (2015‒2019) tutkimukset ovat tuottaneet tietoa laajasti eri kuntoutusmuotojen toteuttamisesta ja lakimuutosten vaikutuksista asiakkaille. Vaikutuksia on selvitetty moninäkökulmaisesti ja monimenetelmällisesti. Tässä seminaarissa keskustellaan tutkimustulosten perusteella toimivien ja vaikuttavien kuntoutuspalvelujen toteutuksesta sekä kuntoutuksen vaikutuksista ja vaikutusten kestävyydestä.

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen

Seuraa seminaaria verkossa

Voit osallistua seminaariin myös verkossa, jolloin ilmoittautumista ei tarvita. Tallenteen voi katsoa myös jälkikäteen. 

Ohjelma

09.30–09.45 Muutos-hanke – tutkimuksella moninäkökulmaista täsmätietoa    
Riitta Seppänen-Järvelä, Kela
09.45–10.00 Tutkimuksen tilaajan tietotarpeet: mihin Muutos-hanketta tarvittiin?
Tuula Ahlgren, Kela
10.00–10.30 Työuravaikutukset nousuun kuntoutuksen toimeenpanoa kehittämällä
Pirjo Juvonen-Posti, TTL & Mikko Henriksson, Ramboll Consulting
10.30–11.00 Ammatillinen kuntoutus: toimivan palvelun edellytyksistä
Leena Åkerblad & Kaisa Haapakoski, Jyväskylän yliopisto
11.00–11.15 Jaloittelutauko   
11.15–11.45 Kuinka onnistua kuntoutuspalvelun juurruttamisessa? Havaintoja OPI-kuntoutuksen arviointitutkimuksesta
Jaakko Harkko, Helsingin yliopisto
11.45–12.15 Kannattaako avomuotoinen Tules-kuntoutus – siirtyykö opittu arkeen?
Maarit Karhula ja Tuija Heiskanen, Kaakkois-Suomen AMK
12.15–12.45 Lounas
12.45–13.15 Asiakaslähtöinen ikääntyneiden kuntoutus? – toimijuuden näkökulma
Aila Pikkarainen, Jyväskylän AMK
13.15–13.45 Asiakkaiden kokemukset Kelan AVH-kuntoutuksesta – miksi niitä on tärkeää, mutta haastavaa tutkia?
Lotta Hautamäki, Kuntoutussäätiö
13.45–14.15 Kahvi
14.15–14.45 Omaishoitajien kuntoutuskurssien koetut hyödyt ja niiden vakiintuminen arkeen
Riikka Sheimeikka, Kuntoutussäätiö
14.45–15.15 Ennakoiva yhteistoimintaprosessi hyvässä kuntoutuskäytännössä. GAS-tutkimuksen tuloksia
Salla Sipari & tutkijaryhmä, Metropolia AMK
15.15–15.45 Miten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutos onnistui?  
Kristiina Härkäpää & tutkijaryhmä, LaY ja OYS
15.45–16.00 Vedetään yhteen keskustellen            
Riitta Seppänen-Järvelä, Kela