Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Suomessa sairausvakuutettu henkilö voi halutessaan tilata eurooppalaisen sairaanhoitokortin Kelasta. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla henkilö osoittaa sairaanhoito-oikeutensa matkustaessaan EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Kortilla saa sairaanhoitoa samalla hinnalla ja samalla tavalla kuin maassa tai matkakohteessa asuvat henkilöt, jos sairastuu äkillisesti tai joutuu tapaturmaan ulkomailla. Eurooppalainen sairaanhoitokortti kelpaa EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä julkisessa terveydenhuollossa, sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja sopimuksen tehneissä sairaaloissa.

Suomen myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei käytetä Suomessa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on voimassa enintään 2 vuotta. Kela lähettää uuden kortin automaattisesti, jos henkilö edelleen kuuluu Suomen sairausvakuutuksen piiriin.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on sekä etupuoleltaan että kääntöpuoleltaan sininen. Kortin etupuolelle on merkitty henkilötiedot.

Yleistiedot

  • kortin nimi (EUROOPPALAINEN SAIRAANHOITOKORTTI)
  • Euroopan unionin symboli, jonka sisällä myöntäjävaltion virallinen lyhenne (FI)
  • kortin myöntäjälaitoksen tunniste (numerosarja-KELA)
  • kortin numero
  • kortin viimeinen voimassaolopäivä

Henkilötiedot

  • sukunimi ja etunimet
  • syntymäaika
  • henkilötunnus
  • omakätinen nimikirjoitus kortin takana