Henkilökortti sairausvakuutustiedoin

Suomen sairausvakuutukseen kuuluva henkilö on halutessaan voinut saada Kelan päätöksellä henkilökorttiin sairausvakuutustiedot, jolloin kortti kelpaa myös sairausvakuutuskorttina. Kortti on voimassa enintään 5 vuotta. Henkilötiedot on merkitty kortin etupuolelle ja sairausvakuutustiedot kääntöpuolelle. Sairausvakuutustiedot sisältävän kortin tunnistaa siitä, että kortin kääntöpuolella on henkilötunnuksen sisältävä viivakoodi ja sen alla merkintä KELA tai FPA. Sairausvakuutustietoina korttiin on merkitty KT-merkintää lukuun ottamatta vastaavat tiedot kuin kuvattomaan Kela-korttiin.

Henkilökorttilaki muuttuu 1.1.2017. Jatkossa poliisin myöntämään henkilökorttiin ei voi enää liittää sairausvakuutustietoja. Ennen uuden lain voimaantuloa myönnetyt henkilökortit, joihin sairausvakuutustiedot on liitetty, pysyvät voimassa myös lainmuutoksen jälkeen.

Yleistiedot

 • kortin nimi (Henkilökortti)

 • kortin numero, myöntöpäivä ja viimeinen voimassaolopäivä

 • kortin ja varmenteen myöntäjän tiedot

 • matkustusasiakirjatiedot

Henkilötiedot

 • sukunimi, etunimet, sukupuoli ja kansalaisuus

 • henkilötunnus (muodossa syntymäaika ja tunnus)

 • nimikirjoitus

Sairausvakuutustiedot

 • henkilötunnus (viivakoodina takasivulla)

 • KELA tai FPA -tunnus

 • VAKUUTETTU xxxxxxxx ASTI, määräajaksi Suomessa vakuutetuilla (kortin voimassaoloaika sairausvakuutuskorttina)

 • oikeus erityiskorvaukseen, rajoitetusti korvattaviin lääkkeisiin tai kliinisten ravintovalmisteiden korvaukseen: korvausryhmä, sairauden tai lääkkeen numero ja oikeuden voimassaoloaika (esim. AE203/12.05)

 • TYÖPAIKKAKASSA ja kassan numero, jos henkilö kuuluu työpaikkakassan vastuulle

Kortin pohjaväri on

 • Suomen kansalaisilla sininen

 • ulkomaan kansalaisilla punainen