Kela auttaa sote-uudistusta onnistumaan

Sote-uudistuksen valmistelu päättyi hallituksen eronpyyntöön 8.3.2019. Tätä sivua ei enää päivitetä.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain vuoden 2021 alusta alkaen.

Sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, pienentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua.

Uudistus vaikuttaa Kelan toimintaan esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Kela rakentaa sote-uudistukseen liittyviä valinnanvapauden tiedonhallintapalveluja ja tuottaa tietoa eri toimijoille. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut koostuvat Kelan Kanta-palveluista sekä uusista valinnanvapauden toiminnallisuuksista. Tulevaisuudessa asiakas valitsee palveluntuottajan Kelan Omakanta.fi-palvelussa.
   
 • Kelan maksamiin etuuksiin voi tulla muutoksia. Esimerkiksi osaa sairaanhoitokorvauksista on suunniteltu lakkautettavaksi, kun sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus yksinkertaistetaan. Myös joidenkin etuuksien sisältöihin saattaa tulla muutoksia.
   
 • Kelan rooli voi muuttua, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaaliturvaetuudet yhdistetään aiempaa tiiviimmin. Se varmistaa asiakkaan kokonaisvaltaisen palvelun.

Infograafi, jossa on tiivistetty Kelan roolit maakunta- ja sote-uudistuksessa. Sama tieto on tekstinä sivulla. Linkki aukaisee kuvan isompana uuteen välilehteen.

Kela on valtakunnallinen organisaatio, joka voi esimerkiksi ohjata ja neuvoa asiakkaita uudistuksessa. Myös Kelan kattavaa palveluverkkoa Kanta-palvelujen kanavat mukaan luettuna voidaan hyödyntää uudistuksessa.

Uudistus vaikuttaa myös Kelan henkilöstöön ja organisaatioon sekä toimintamalleihin.

Kaikki tieto yhteiseen käyttöön

Maakuntauudistus muuttaa yhteiskunnan rakenteita ja siirtää suuria tehtäväkokonaisuuksia kunnilta maakunnille. Asiakkaiden valinnanvapautta laajennetaan kuitenkin valtakunnallisesti. Tästä syystä myös tiedon täytyy olla valtakunnallisesti hyödynnettävissä.

Kela rakentaa valinnanvapauden tiedonhallintapalveluja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Väestörekisterikeskuksen ja Valviran kanssa. STM ohjaa kokonaisuuden toteuttamista. Kelan tietojärjestelmissä asiakastiedot ovat turvallisesti yhden julkisen toimijan hallinnassa.

Sujuva tiedonkulku valtakunnallisesti eri toimijoiden välillä on sote-uudistuksen onnistumisen edellytys.

Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut

Kela toteuttaa soten valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut vaiheittain yhteistyössä muiden valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa Kela rakentaa tietojärjestelmän sote-keskusten suoran valinnan pilotille. Suoran valinnan palveluissa asiakas voi valita haluamansa yksityisen tai julkisen sote-keskuksen.

Pilottien yhteydessä toteutetaan myös kiinteän korvauksen maksatus valituille palveluntuottajille. Työn eteneminen riippuu siitä, miten valinnanvapauden laajentaminen etenee.

Myöhemmissä vaiheissa Kela toteuttaa tietojärjestelmät suun terveydenhuollon ja maakunnan liikelaitosten valinnanvapaudelle sekä valinnanvapauslaissa määritellyt kansalliset tietojärjestelmät henkilökohtaiselle budjetille ja asiakasseteleille.

Kelan valinnanvapausjärjestelmä tulee olemaan kansallinen tietovaranto, johon tallennetaan

 • asiakkaan tekemät valinnat
 • asiakkaan saamat palvelut
 • palveluntuottajille maksetut korvaukset
 • tiedot sopimuksen tehneistä palveluntuottajista.

Kaikki tarvittava tieto tulee olemaan valtakunnallisesti eri toimijoiden käytössä.

Lisätietoja valinnanvapauden tiedonhallintapalveluista on Kanta-palvelujen verkkosivuilla.

Tiedotteet

Kannanotot

Tilastot

Tutkimukset

Esitysmateriaalit

Sosiaalivakuutuksessa

Blogikirjoitukset

Yhteystiedot

 • muutosjohtaja Marjukka Turunen, puh. 040 528 5371
 • viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki, puh. 040 511 4381

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi

smallimage

 

Lue lisää