Kelan tekstien kehittämisohjelma

Kelan asiakastekstejä selkeytettiin vuosina 2020–2021 Kelan tekstien kehittämisohjelmassa. Ohjelman tavoitteena oli, että asiakas

  • ymmärtää saamansa tekstin eikä joudu ottamaan yhteyttä Kelaan epäselvän kielen takia
  • kokee tekstin sävyltään kunnioittavana
  • pitää Kelaa avoimena ja luotettavana organisaationa.

Ohjelman resurssit ja organisointi

Kehittämisohjelmassa työskenteli viisi kielenhuoltajaa ja suunnittelija.

Kehittämisohjelma oli kelalaisten yhteinen ponnistus: ohjelman ohjausverkosto auttoi tunnistamaan selkeyttämistä vaativat tekstit, ja etuuksien asiantuntijat työstivät tekstejä yhdessä kielenhuoltajien kanssa.

Osana kehittämisohjelmaa kielenhuoltajat myös pitivät kielenhuollon ja hyvän virkakielen koulutuksia Kelan työntekijöille.

Selkeystyöstä järjestelmällistä ja jatkuvaa

Kehittämisohjelmassa Kelan kielenhuolto- ja selkeystyöstä pyrittiin tekemään järjestelmällistä. Kehittämisohjelman aikana kielenhuolto vakiinnutettiin osaksi uusien asiakastekstien tuotantoa. Niin siitä tuli luonnollinen osa työprosessia ja selkeytyksestä jatkuvaa.

Ruotsin- ja englanninkielisten tekstien selkeydestä vastaavat Kelan kielenkääntäjät. Selkeät suomenkieliset tekstit helpottavat huomattavasti myös kääntäjien työtä.

Yhteystiedot

Kelan tekstien kehittämisohjelman päällikkö Jenni Viinikka, puh. 050 599 3546, etunimi.sukunimi@kela.fi.

Lisätietoa kehittämisohjelmasta ja Kelan kielityöstä