Kelan tilastot kuvina

Ajankohtaista tilastoista

Tiesitkö, että Kelan isoin etuus saajamäärällä mitattuna on sairaanhoitokorvaukset? Niitä sai viime vuonna 3,7 miljoonaa suomalaista.

Taskutilastosta löydät taas muutkin tärkeimmät luvut Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Taskutilasto 2021 (helda.helsinki.fi)

Infografiikka Kelan etuuksien saajista vuonna 2020. Sairaanhoitokorvauksia sai 3,7 miljoonaa henkilöä. Toiseksi suurin etuus saajamäärältään oli lapsilisät, jonka piirissä oli vajaat miljoona lasta. Kolmanneksi eniten oli Kelan eläke-etuuksien saajia, joita oli 0,6 miljoonaa.

Kuviot-sarja

Kuviot esittelevät graafisin keinoin Kelaa, sen hoitamaa sosiaaliturvaa, Suomen kokonaiseläketurvaa ja Suomen työttömyysturvaa. Tiedostot (pdf ja Excel) sisältävät kuvioiden tilastoaineiston ja aikasarjoja jopa vuodesta 1940 alkaen.

Pdf-tiedostot

Excel-tiedostot

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi