Tilaston kuvaus: Kelan väestötilasto

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Kelan väestötilasto

Kelan väestötiedot kuvaavat vuoden viimeisenä päivänä Suomessa vakituisesti asuvaa väestöä. Kelan väestötietoja käytetään Kelan etuusjärjestelmistä tuotettavien tilastojen aputietona, esimerkiksi laskettaessa etuuden saajien väestöosuuksia.

Tietosisältö

Väestöön kuuluvat ne Suomen kansalaiset ja ulkomaalaiset, jotka vuoden viimeisenä päivänä asuivat vakituisesti Suomessa, vaikka olisivatkin tilapäisesti ulkomailla.

Käytetyt luokitukset

Tilastossa väestö luokitellaan iän, sukupuolen, asuinkunnan ja yleisten kuntapohjaisten alueluokitusten mukaan (esim. maakunta ja sairaanhoitopiiri).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Väestötiedot perustuvat Kelan henkilöpohjaiseen tietokantaan, johon saadaan väestön muutostiedot Digi- ja väestövirastosta (DVV).

Päivitystiheys

Tilasto julkaistaan vuosittain. Väestötilaston tilastointiajankohta on vuoden viimeinen päivä.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Käytettäessä Kelan väestötietoja aputietoina ne päivitetään DVV:stä saatavilla tiedoilla useammin kuin kerran vuodessa, esimerkiksi jokaisen kuukauden lopussa.

Aikasarja

Vuodesta 2004 alkaen Kelan tilastoissaan käyttämä väestö on ollut käsitteellisesti sama kuin Tilastokeskuksen maassa asuva väestö.

Asiasanat

Tilastot, väestötilastot, väestö.